TCMB Kısa Vadeli Dış Borç Stoku / Ağustos 2021

Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri – Ağustos 2021

  • Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2020 yıl sonuna göre %11,1 oranında artışla 126,9 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku %3,5 oranında artarak 59,3 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku %14,1 oranında artarak 40,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2020 yıl sonuna göre %1,6 oranında azalarak 13,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,7 oranında artarak 15,7 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %10,8 oranında artışla 14,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %1,4 oranında artışla 15,6 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2020 yıl sonuna göre %17,6 oranında artarak 35,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2020 yıl sonuna göre %9,5 oranında artarak 25,5 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu %6,9 oranında artarak 74,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %10,8 oranında artarak 72,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %11,4 oranında artarak 54,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2020 yıl sonunda 464 milyon ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2021 Ağustos sonu itibarıyla 508 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 72 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2021 Ağustos sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %41,2’si ABD doları, %25,3’ü Euro, %14,0’ı TL ve %19,5’i diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2021 Ağustos sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 169,2 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 18,3 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %21,4, Merkez Bankası’nın %16,0, özel sektörün ise %62,6 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası