TCMB Kısa Vadeli Borç Stoku / Kasım 2014

Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre % 6,3 oranında artışla 138,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8,1 oranında artarak 99,7 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 3,2 oranında artarak 38,6 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2013 yıl sonuna göre % 14,0 oranında artışla 50,5 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 15,4 oranında artışla 13,3 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, 2013 yıl sonuna göre % 11,1 oranında azalışla 22,6 milyar ABD doları ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2013 yıl sonuna göre % 21,0 oranında artarak 13,4 milyar ABD doları olmuştur.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

“Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2013 yıl sonuna göre % 1,0 oranında artışla 28,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2013 yıl sonuna göre % 6,6 oranında artarak 18,8 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 6,7 oranında artarak 119,5 milyar ABD doları olmuştur.

Alacaklı bazında incelendiğinde, parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 5,0 düzeyinde artarak 88,3 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 2,9 artışla 46,3 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı sonunda 1,5 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2014 Kasım sonu itibarıyla 4,2 milyar ABD doları olmuştur.
Kasım sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 52,1’i ABD doları, % 31,3’ü Euro, % 14,2’si TL ve % 2,4’ü diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.

Kasım sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 173,0 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 24,8 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün % 13,9, Merkez Bankası’nın % 0,8, Özel Sektör’ün ise % 85,3 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.