TCMB Kısa Vadeli Borç Stoku / Aralık – 2014

KISA VADELİ DIŞ BORÇ GELİŞMELERİ: ARALIK 2014

  • 2014 yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2013 yıl sonuna göre % 2,0 oranında artışla 133,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 4,0 oranında artarak 95,9 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,6 oranında azalarak 36,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir.
  • Bankaların yurtdışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2013 yıl sonuna göre % 9,0 oranında artışla 48,3 milyar ABD doları, yurtdışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı % 14,1 oranında artışla 13,1 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Banka mevduatı, 2013 yıl sonuna göre % 16,8 oranında azalışla 21,1 milyar ABD doları ve yurtdışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları 2013 yıl sonuna göre % 21,3 oranında artarak 13,4 milyar ABD doları olmuştur.
  • Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2013 yıl sonuna göre % 0,2 oranında azalışla 27,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
  • Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2013 yıl sonuna göre % 1,5 oranında artarak 17,9 milyar ABD doları olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu % 2,5 oranında artarak 114,8 milyar ABD doları olmuştur.
  • Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre % 1,3 düzeyinde azalarak 83,0 milyar ABD doları, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar % 1,7 artışla 45,7 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. 2013 yılı sonunda 1,5 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları da 2014 yıl sonu itibarıyla 4,1 milyar ABD doları olmuştur. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 242 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
  • 2014 yıl sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu % 53,0’ı ABD doları, % 30,9’u Euro, % 13,5’i TL ve % 2,6’sı diğer döviz cinslerinden oluşmuştur.
  • 2014 yıl sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 166,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. Söz konusu stokun 24,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün, yurtdışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazındadeğerlendirildiğinde, toplam stok içinde Kamu Sektörü’nün % 14,0, Merkez Bankası’nın % 0,8, Özel Sektör’ün ise % 85,2 oranında paya sahip olduğu gözlenmektedir.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.