TAV Havalimanları 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (26.04.2023)

“TAV’ın 1Ç2023’de Ana Ortaklık Net Dönem Zararı 919mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 79,00 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 131,10TL

TAV Havalimanları 2023 yılının ilk çeyreğinde 919mn TL (45,3mn EUR) ana ortaklık net dönem zararı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 336mn TL (21,5mn EUR) ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Piyasa ortalama 610mn TL zarar bekliyorken, bizim beklentimiz 710mn TL net dönem zararı şeklindeydi.  Tahminimizdeki sapmada vergi giderlerinin ve iştiraklerden giderlerin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

TAV’ın 2023 yılının ilk çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %41,9 oranında, 2019 yılının aynı dönemine göre ise %3,2 oranında artarak 14,2 milyona ulaşmıştır. TAV bir önceki çeyrekte (4Ç2022) ise 18,3 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %116,9 oranında artarak 1Ç2023’de 5.060mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetleri görece daha yüksek oranında artarak 3.528mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %80,9 oranında artarak 1.532mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %79,1 oranında artarken, 73mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte net faaliyet karı 508mn TL (1Ç2022’de 231mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü aynı dönemde %72,9 oranında artarak 880,9mn TL’ye (43,7mn EUR) yükselirken (ortalama beklenti 854mn TL idi), FAVÖK marjı ise %17,4 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 1Ç2023’de 259mn TL net gider (1Ç2022’de 88mn TL net gider) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 423mn TL’den 972mn TL’ye yükselirken, 265mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem zararı 919mn TL (45,3mn EUR)  olarak gerçekleşmiştir.

Düşük sezonda bir defaya mahsus deprem vergisi, daha yüksek finansman gideri ve amortisman giderlerinin olumsuz etkisi gözlenmiştir. Bir sefere mahsus deprem vergisinin toplam 16mn EUR negatif etkisi olmuştur.

Holding’in net borcu 2022 yılı sonundaki 1.604mn EUR’dan Mart sonu itibariyle 1.735mn EUR’ya yükselmiştir.

Kaynak: Ziraat Yatırım