TAV Havalimanları 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (16.02.2023)

“TAV’ın Ana Ortaklık Net Dönem Karı 4Ç2022’de 29,9mn TL Olarak Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 77,20 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 131,10TL

TAV Havalimanları 2022 yılının son çeyreğinde 29,9mn TL ana ortaklık net dönem karı açıklamıştır. Bir önceki yılın aynı döneminde 385,2mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydedilmişti. Piyasa ortalama 100mn TL zarar bekliyorken, bizim beklentimiz 183mn TL net dönem karı şeklindeydi.  Tahminimizdeki sapmada finansman giderlerinin beklentimizden yüksek gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Son çeyrek kar rakamıyla birlikte Şirket’in 2022 yılı ana ortaklık net dönem karı 1.899mn TL olmuştur. Bir önceki yıl 467,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydedilmişti.

TAV Havalimanları’nın 2022 yılının son çeyreğinde toplam hizmet verilen yolcu sayısı, geçen yılın aynı dönemindeki 14,6 milyondan 18,3 milyona çıkmıştır. TAV bir önceki çeyrekte (3Ç2022) ise 30,3 milyon yolcuya hizmet vermişti. Bu duruma bağlı olarak TAV’ın satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %186,4 oranında artarak 4Ç2022’de 5.774mn TL’ye yükselmiştir. Diğer taraftan satışların maliyetleri görece daha düşük oranında artarak 3.584mn TL olarak gerçekleşmiştir. Buna bağlı olarak brüt kar %196,8 oranında artarak 2.190mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %176,9 oranında artarken, 96,8mn TL’lik diğer faaliyetlerden net gelir ile birlikte net faaliyet karı 672mn TL (4Ç2021’de 88,6mn TL idi) olarak gerçekleşmiştir.

Şirket’in FAVÖK’ü aynı dönemde %172,5 oranında artarak 1.066,4mn TL’ye (55,2mn Euro) yükselirken, FAVÖK marjı ise %18,5 olarak gerçekleşmiştir. Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlardan 4Ç2022’de 203mn TL gelir (4Ç2021’de 118,9mn TL gider) kaydedilmiştir. Net finansman gideri aynı dönemde 257,5mn TL’den 763,9mn TL’ye yükselirken, 44mn TL’lik vergi gideri sonrasında ana ortaklık net dönem karı 29,9mn TL olarak gerçekleşmiştir.

TAV’ın hedef hisse fiyatını, iskonto oranındaki düşüş, tahminlerimizdeki yukarı yönlü güncellemeler ve piyasa çarpanlarındaki değişikliklere bağlı olarak 122,00TL’den 131,10TL’ye yükseltiyoruz. Hisseyle ilgili daha önceki “AL” önerimizi de koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım