Tat Gıda 2023 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (24.10.2023)

3Ç23 Finansal Sonuçlar – Negatif

AL
Hisse Fiyatı: 36,06 TL
Hedef Fiyat: 46,84 TL
Getiri Potansiyeli: %30

Beklentilerin altında net kar. Tat Gıda, 3Ç23’te piyasa ortalama beklentisi olan 84 mn TL ve beklentimiz olan 102 mn TL’nin oldukça altında yıllık bazda %57 azalışla 21,2 mn TL net kar açıkladı. Beklentimizin altında gerçekleşen net karda, net finansman giderlerindeki artışın tahminimizin üzerinde gerçekleşmesi etkili oldu. 3Ç22’de 42,6 mn TL net finansman gideri kaydeden şirket 3Ç23’te 150,2 mn TL net finansman gideri kaydetti. Ciro ve operasyonel karlılık tarafında beklentimiz ile uyumlu sonuçlar görsek de, finansman giderlerindeki artıştan kaynaklı olarak beklentimizin altında kalan net kar nedeniyle, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının hisse performansına yansımasını ‘negatif’ olarak değerlendiriyoruz.

Yıllık bazda yurt içi tarafta güçlü satış hacmi ve fiyat performansı ciro büyümesini destekledi. Yurt içi tarafta güçlü satış hacmi ve fiyat performansının desteğiyle yıllık bazda %57 artışla 1.175 mn TL seviyesinde net satış geliri kaydedildi. Bu rakam, piyasa ortalama beklentisi olan 1.236 mn TL ve beklentimiz olan 1.272 mn TL ile uyumlu gerçekleşmeye işaret ediyor. Şirketin üretimindeki mevsimsellik sebebiyle hasat dönemi ve ürün alımları ağırlıklı olarak üçüncü çeyrekte gerçekleşmektedir. 3Ç23’te yıllık bazda %7,9 düşüşle 93.613 ton üretim kaydedilirken, toplam satış hacmi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %8,6 artarak yaklaşık 32.402 ton seviyesinde gerçekleşti. 3Ç23’te yurt içi satışlar bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla %51,1 artarak 831,7 mn TL, yurt dışı satışları ise %73,2 artışla 343,2 mn TL oldu. İhracatın toplam satışlar içindeki payı ise 3Ç23’te %29,2 olarak gerçekleşti (3Ç22’de %26,5).

Net borç artış kaydetti. Haziran sonunda 2,03 mlr TL seviyesinde kaydedilen net borç, Eylül sonu itibariyle 2,32 mlr TL seviyesine yükseldi. Şirketin 30 Eylül 2023 sonunda kısa ve uzun vadeli finansal borçları toplamının %19’u döviz bazında krediler olup (15 milyon EUR- EBRD kredisi) geri kalanı TL bazlı kredilerdir. Önümüzdeki çeyreklerde artan satışların ve nakit girişinin borç seviyesinde olumlu bir etki yapmasını bekleyebiliriz.

Operasyonel karlılık beklentiler ile uyumlu. 3Ç23’te FAVÖK piyasa ortalama beklentisi olan 162 mn TL ve beklentimiz olan 163 mn TL ile benzer yıllık bazda %40,3 artışla 163,5 mn TL seviyesinde gerçekleşti. Enflasyonun yarattığı maliyet artışları nedeniyle marjlarda yıllık bazda daralma kaydedildi. FAVÖK marjı yıllık bazda 1,7 puan düşüşle beklentimizin 1,1 puan, piyasa ortalama beklentisinin 0,8 puan üzerinde bir gerçekleşmeye işaret ediyor. Maliyetler 3Ç23’te bir önceki sene aynı döneme kıyasla %54 arttı. Tat Gıda’nın brüt karı ise yıllık bazda %65 artarak 327,3 mn TL oldu. Brüt kar marjı bu dönemde %27,9 olurken, geçen sene aynı dönemde %26,5 seviyelerinde gerçekleşmişti. Brüt kar marjındaki iyileşmede üçüncü çeyrekte özellikle hammadde maliyetlerinin stabil seyir izlemesi etkili oldu.

Tat Gıda için 12 aylık hedef fiyatımız olan 46,84 TL’yi ve ‘AL’ tavsiyemizi koruyoruz. Hatırlanacağı üzere 22 Mayıs 2023 tarihinde Tat Gıda’nın ana ortağı Koç Holding, sahip olduğu Tat Gıda paylarının satışı dahil stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi amacıyla bir çalışma başlatıldığını ve konuyla ilgili finansal danışmanlık alınması için görevlendirme yapıldığını bildirmişti. 28.07.2023 tarihinde ise Koç Holding, söz konusu çalışmalar kapsamında çeşitli uluslararası ve yerel potansiyel alıcılardan alınan bağlayıcı olmayan tekliflerin değerlendirildiğini ve uygun görülen adaylarla gizlilik hükümlerine uymak kaydıyla detay inceleme ve bağlayıcı teklif verme aşamalarının yer aldığı ikinci faza geçildiğini bildirdi. Şu aşamada somut bir karar alınmadığını biliyoruz. Tat Gıda’nın hakim paylarının (%53,33 oranındaki paylar) satın alınması konusundaki gelişmeler hisse performansı üzerinde etkili olacaktır. Özellikle, söz konusu satın alma ile Tat Gıda ve satın alacak firma arasında oluşacak sinerjinin uzun vadede hem şirket finansalları hem de gelecek dönem stratejik görünüm açısından olumlu olacağını düşünüyoruz. Üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının ardından, Tat Gıda için 46,84 TL seviyesindeki bulunan hedef fiyatımızı koruyor, ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz.

Kaynak: Halk Yatırım