Tat Gıda 2022 3. Çeyrek Bilanço Analizi / Deniz Yatırım – (31.10.2022)

3Ç22 Telekonferans notları

Öneri: AL
Mevcut Fiyat (TL) 28.36
Hedef Fiyat (TL) 36.20
Getiri Potansiyeli (%) 28%

Tat Gıda’nın gerçekleştirdiği 3Ç22 sonuçlarına ilişkin telekonferanstan derlediğimiz önemli notlar aşağıda yer almaktadır. Genel değerlendirme: Tat Gıda, yılın üçüncü çeyreğinde, yıllık bazda %67 artışla, çeyreksel bazda ise %41 azalışla 49 milyon TL seviyesinde net kar açıkladı. Net kardaki azalış, hasat dönemini ve ürün alımlarından kaynaklıdır. Yılın üçüncü çeyreğinde satış gelirleri yıllık bazda %167 artarak 749 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK ise yıllık %281 artışla 117 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. 3Ç22’de FAVÖK marjı yıllık bazda 4,7 puan artarak %15,6 seviyesine ulaştı.

■ TomatoNews İşlenecek Domateslerin Dünya Üretim Tahmini Ekim 2022 raporuna göre hasat mevsimi sona ererken, küresel ısınma, su kıtlığı ve çiftçilerin yakıt ve gübre için daha fazla ödeme yapması nedeniyle artan domates maliyetleriyle küresel domates üretimi bir yıl öncesine göre %5 düşüşle 37 milyon ton seviyesinde olması bekleniyor. Başlıca küresel domates üreticisi olan Kaliforniya, İtalya, İspanya ve Portekiz’in üretim beklentilerini sırayla bir önceki yıla göre %2, %10, %34 ve %10 aşağıdayken Türkiye’nin üretim beklentisi ise %7 artmıştır.

■ Aynı rapora göre Türkiye, 2022 yılında 2,35 milyon ton domates işleme tahmini ile ABD, Çin ve İtalya’nın ardından dünyada 4. sıraya yerleşmiştir.

■ Tat Gıda, 2022 yılında 543 bin ton işlenmiş domates ile, Türkiye domates işleme sanayinde %23 paya sahip olmuştur.

■ Tat Gıda’nın salça ve konserve iş kolunda net satışları 2022 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın %141 artmış, ton bazında satışları ise %34 artarak 102.187 tona ulaşmıştır (1 Ocak – 30 Eylül 2021: 76.413 ton). Şirket, 2022 yılının ilk dokuz ayında Tat markasıyla ana kategorilerinin çoğunda pazar lideri konumunu korumuştur.

■ 2022 yılının ilk dokuz ayında yurtiçi satışlar bir önceki yıl aynı dönemine kıyasla %119 artış, yurtdışı satışları ise aynı dönemde %202 artış gerçekleşmiştir. Yurt dışı satışlar dolar bazında ise aynı dönemde yıllık %54 oranında artarak 37 milyon dolar olmuştur. Avrupa ve Orta Asya’da yeni yapılan anlaşmalar ile ihracatın toplam satışlar içindeki payı %33’e yükselmiştir (1 Ocak – 30 Eylül 2021: %26).

■ Tarımsal girdi maliyetleri ve enerji fiyatlarındaki artış yeni sezonda marjlar üzerinde baskı yapan temel unsurlar olurken, hemen hemen tüm kategorilerdeki güçlü pazar konumu sayesinde fiyat ayarlama gücünü elinde tutan Şirket, zorlu üretim maliyetlerinin üstesinden gelinmeyi başarmıştır.

■ Net karını yılın ilk 9 ayında 1.768 milyon TL yaparak geçen sene aynı döneme göre ikiye katlayan Tat Gıda, ürün mixi, satış kanalları, operasyonel verimliliği, iç pazardaki liderliği ve sürdürülebilir tarım yoluyla sürdürülebilir kâr büyümesine odaklanmaya devam edeceklerini belirtmiştir.

■ Şirket, net borcun 2023 ilk yarısında yönetilebilir seviyelere ineceğini belirtti. Üretimin ağırlıklı olarak bu çeyrekte gerçekleşmesi ve yeni sezon maliyetlerinin artmasıyla birlikte mevsimselliğin bir sonucu olarak net borç üçüncü çeyrekte artmıştır. Önümüzdeki çeyreklerde artan satışlar ve nakit girişi borç seviyeleri üzerinde olumlu bir etki yapacaktır.

■ Telekonferansın ardından tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. Hasat dönemin ve ürün alımlarının neredeyse tamamlanmış olmasıyla net kar ve borç pozisyonunda iyileşme beklediğimiz Tat Gıda için yıl sonunda güçlü sonuçlar elde edeceğini öngörmekteyiz. Tat Gıda için 12-aylık hedef fiyatımızı 36,20 TL, önerimizi de AL olarak sürdürüyoruz. Ayrıca, TATGD hissesini 20 Haziran 2022 tarihinden bu yana Döngüsel Portföyümüzde taşımayı sürdürdüğümüzü belirtmek isteriz.

Kaynak: Deniz Yatırım