Taş toprak endeksi iskontolu mu?

Taş – toprak endeksi: XTAST için iskonto var mı?

Son 1 yılda % 200, son 3 yılda % 800 üstü kazandıran endeks için  altyapı dönüşümleri etkisini devam ettirebilir mi ? Piyasa hareketleri sonucu farklı formasyonlar oluşuyor olsa da temel özellik değişmiyor: fiyat getirisi değişirken, dalgalanma ne yönde hareket etmektedir. Uyum veya uyumsuzluk problemi temel belirleyici olmaktadır. Böylece piyasa anormallikleri önceden tespit edilerek gidilen yön hakkında daha rasyonel fikir yürütmek mümkün olmaktadır. Endeksi geçmişte piyasa üstü getiride tutan sayısal faktörler azalmadıkça reel gücünü koruyacaktır. Hatta katlayabilecektir. Buna göre geçtiğimiz 12 ayda güçlü sinyal değerleri gelmeye devam ettiği için ana trendi daha da güçlenmiştir: azalan dalgalanma yanında, birikimsel gelişimden bahsetmekteyiz. Buna “seri hareket gelişimi” olarak da bakabiliriz.

Ortalamalar yakınlaştıkça anormallik artar: uyumsuzluk işareti olarak görülebilir

Endeksin son 3 yıllık getiride ilk 5 içinde olduğunu hatırlatalım: sonraki 5 ortalamasıyla farkı açıyor olmasını bir ölçü olarak görüp de değerlendirme yapmak ve model kurmak mümkündür: endeksler arası geçişlerin temel prensibinden bahsediyoruz. Göreceli ucuz ve pahalı kalma durumu sonuç kararlarını belirliyor.

Bu göreceli bakışı, bir yorumlama şekli olarak görebiliriz. Bir metod anlayışıyla da geliştirmek mümkündür. Böylece göreceli destek, direnç yaklaşımı da geliştirebiliyor olacağız. Destek veya direnci çizgi çekmekten ötede, sayısal tarifle görmek mümkün olacaktır.

Ortalamaların kesişmesini, göreceli ucuzluk olarak görmek mümkündür. Bunun doğal sonucu olarak hareketlenmeler başlayabilmektedir. Bu bakış zaten manipüle etmek için değil ama temiz görüş oluşturmak için kullanılabilmektedir. Elbette, bu yakınsama ve ıraksama hali aslında piyasa karar vericilerinin niyetini göstermektedir. Bunlarla ilgilenmiyoruz, zaten amaç ne ise ona göre planı işletmektedirler.

Üç yılda % 800 üstü getiri nasıl oldu?

Bu sorunun cevabını, hesapsal bakışla anlayabiliyor olmak tüm piyasayı bütüncül bakışla kavramanın temeli olmaktadır. Eğer ki 2020 yılı sonbaharına gidersek sorunun cevabıyla ilgili önemli ipuçları buluyor olacağız: hareketli ortalamaların ilişkisi.

O tarihlerde: 3 basamaklı ortalamalar (xyz) ve 2 basamaklı ortalamalar (ab) arası ilişki dikkat çekiciydi: xyz neredeyse sabit kalırken, ab düşmeye devam ediyordu. Bir oransal (rasyonel) ifadeyle: ab/xyz düşüş göstermeye başlamıştı. Bunu temel analizdeki F/K bakışına benzetmek mümkündür.

Geleceğe rasyonel (oransal)  bakış

– yukarıda belirtilen yakınsama, ıraksama veya yörünge etkileşimleri üzerine pratiği geleceğe taşıyabiliriz

– speküasyon yaratmamak için ortalamaların keyfi olarak belirlenebileceğini belirtelim

– buna göre: ab/xyz makası açılmış olsa da bunu farkı düzeltmeye sokmak gerekir

– eğer ki makasta anormal hareket oluşuyor ise, dalgalanmanın ne yönde desteklediğine bakmak gerekir

– dalgalanma veya sinyallerin dağılım şekli sonucu belirlemeye yarayabilir

– girişte belirttiğimiz gibi: aylık bazda daha güçlü sinyaller geliyor

– bu da düzgün dağılım getirdiği için ab/xyz oranı iskontolu görülebilir

– iskontolu oran veya F/K hali tespiti için aylık bazda ölçek kullandığımızı hatırlatalım