Tapdi Oksijen 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Piramit Menkul – (1.03.2023)

4ç22 Finansal Analiz

Şirket’in 4Ç22 net kârı yıllık %363, çeyreklik %263 artışla 142,5mn TL seviyesine yükselmiştir. Aynı dönemde hâsılatı yıllık %89, çeyreklik %35 artarak 183,8mn TL olmuştur. 2022 yılının tamamında (2022/12) net kârı %269 artışla 242,7mn TL’ye yükselirken hâsılat %82 artışla 563,5mn TL olmuştur.

Maliyet ve faaliyet giderlerindeki görece sınırlı artış 2022 operasyonel performansına olumlu yansımıştır

Maliyet 4Ç22’de yıllık %9, çeyreklik %35 artışla hâsılatın hafifçe üzerinde gerçekleşmiştir. Ancak yılın tamamında %69 ile oransal olarak hâsılatın altında artarak 387,3mn TL olmuştur. Dolayısıyla yılın tamamında brüt satış kârı %119 ile hâsılatın üzerinde artış kaydetmiştir. Faaliyet giderleri 4Ç22’de belirgin şekilde düşerken yılın tamamında görece sınırlı artarak operasyonel performansı olumlu etkilemiştir. Böylece net faaliyet kârı hem net çeyrekte hem de yılın tamamında güçlü artmıştır.

Esas faaliyetlerden diğer gelir/gider dengesinin 4Ç22’de önceki çeyreğe göre hafifçe bozulmasına karşın yıllık bazda iyileşme mevcuttur. Yılın tamamında da, esas faaliyet kârı (EFK) üzerindeki etkisi sınırlı olmakla birlikte, diğer net giderde düşüş mevcuttur. EFK 4Ç22’de yıllık bazda oldukça güçlü bir artışla 44,6mn TL olup bir önceki çeyreğe göre de güçlü artmıştır. Yılın tamamında %237 artarak 126,9mn TL olmuştur.

Şirket 4Ç22’de 51,6mn TL, 2022/12 döneminde 150,3mn TL FAVÖK elde etmiştir. FAVÖK artış oranı geçen yılın son çeyreğinde ve yılın tamamında hâsılat artış oranının üzerindedir.

2022/12 döneminde, büyük ölçüde yatırım amaçlı gayrimenkul değer artışından kaynaklı yatırım faaliyetlerinden doğan 48,8mn TL tutarındaki net gelir, kârı olumlu yönde etkilemiştir.

Net finansman giderindeki artış 2022/12 kârını bir miktar baskılamaktadır

Net finansman giderinde belirgin bir artış mevcuttur. 4Ç22’de yıllık %302, çeyreklik %197 artmıştır. Yılın tamamında, faiz gelirlerinden kaynaklı olarak önceki yıla kıyasla %176 finansman geliri artışı olduğu görülmektedir. Yılın tamamında 59,9mn TL düzeyinde oluşan net finansman gideri kârlılık üzerinde bir miktar baskı oluşturmaktadır. Ancak net finansal borcu bulunmayan Şirket, net nakit fazlası vermeye devam etmekte olup likidite pozisyonu makul seviyelerdedir. Kısa vadeli borçların toplam borçlar içerisindeki payının da gerilediği görülmektedir.

Kâr marjlarında güçlü artışlar mevcuttur

Kâr marjlarındaki artış Şirket’in operasyonel performansındaki iyileşmeyi yansıtmaktadır. 4Ç22 döneminde (Maliyetlerin görece güçlü artmasından dolayı brüt kâr marjı hariç) marjlarda yükseliş mevcuttur. Net kâr marjı %77,5, brüt kâr marjı %30,8, FAVÖK marjı %28,1 olarak gerçekleşmiştir. Yılın tamamında da kâr marjlarında dikkat çekici bir artış söz konusudur. Net kâr marjı %43,1, brüt kâr marjı %31,3 ve FAVÖK marjı %26,7’ye yükselmiştir. Şirket’in 4Ç22 finansallarını pozitif olarak yorumluyoruz.

Kaynak: Piramit Menkul