Sürdürülebilir gelir: Temettü

Temettü hisseleri: Sürdürülebilir gelir

Temettü ve kar payı ile refah düzeyini korumak mümkün müdür? Bu tür yasal gelir kaynağını farkına varmak sermaye piyasalarını büyütür mü? Elbette aralarında temettü dağıtım farklılığı gösteren hisseler vardır, sonuçta şirket faaliyet politikası sonucu belirlemektedir. Yine de temel strateji olarak bunu düşünebilir miyiz? Yani kalan hayatımızda, kalan birikimlerimizle daha doğru kararlar almaya çalışırken, stratejik olabilir miyiz? Strateji, bizden sonraki nesillerin refahının da bozulmamasını sağlamak şeklinde kurulmalıdır.

Stratejisini temettü veren hisseler üzerine kuran yatırım şirketleri olduğu gibi, bu tür hisselerin genel eğilimini takip edebileceğiniz temettü endeksleri de vardır. Yani günlük borsa veya piyasa takibini daha stratejik düşünerek temettü endeksleri için de yapabilirsiniz. Hatta bu temettü takip ve gelişmelerinin analizini aile içinde alışkanlık haline getirmeliyiz. Böylece gelecek nesillerin de finansal okuryazarlığı artmaya başlar.

Temettü endeksleri

Son 3 yıla bakarak enflasyonun getiri götüren rakip olduğu tüketici piyasasında, erimeyi yavaşlatacak, gelir getirecek temettü hisselerinin dahil olduğu borsa endekslerine bakabiliriz. Böylece, eriyen satın alma gücüne karşı endeks dahili hisselerin koruyuculuğunu sorgulamaya başlayabiliriz. Açıktır ki endeksler dahilindeki hisselerin piyasa davranışları farklı olduğu için temsil eden ölçü de farklılık göstermektedir.

Mart 2021 itibariyle endekslerin yıllık bileşenleri hisseler belirlenmiştir. Buna göre de ayrıca düşünmek gerekir. Yani endekslerin geçmiş getirisi, gelecek getirisini yansıtmayabileceği gibi tersi de doğrudur. Gelecekteki getirisi, geçmiş getirisinin çok üstünde veya altında kalabilir. Bunun belirleyicisi değişiklik sonucu yeniden oluşan hisse dağılımı ve doğal olarak ağırlıklarıdır

Temettü 25 endeksi

Ana endeks olan Temettü endeksinde yer alan ve temettü verimi en yüksek hisselerin çoğunu kapsamaktadır (1. ve 2. 1/3lük dilim). Listeyi 25e indirmek için de piyasa değeri en yüksek 25 hisseyle örtüştürme yapılarak kısaltılmıştır.

Giriş niteliğindeki bu yazı sonrasın devamda, kar payı verim stratejilerini kurabilmek adını özgün model bakışımızla durumu göstermeye çalışacağız. Böylece riski düşük bakış açılarını çoğaltmak mümkün olacaktır.

Kar payı odaklı portföy dağılımı da dinamiktir, düzenli gözden geçirilmesi gerekir.