Spor hisseleri nereye?

Spor hisseleri zirvede: XSPOR nereye?

Son 1 ayın en iyi sektör endeksi olarak spor hisseleri dikkat çekiyor. Bir beklentinin ürünü olarak görülse de ortalama hareketlerin şekline bakarak da tespitlerde bulunmak mümkündür. Ortalamaların hızlı hareketi, birbirlerine göre konumları, kısa-uzun vade anormallikleri gibi farklı ölçü kriterleriyle sonuca gitmek mümkün olmaktadır.

Her işlemin getirdiği hareket zamanla ortalama bir şekil alırken, geçmişle kıyas halleri farklı anlamlara gelmektedir. Kantitatif yaklaşımımıza göre “fiyat blokları arası ilişki” geleceği belirlemektedir.

Spor hisseleri adına dikkat çeken nokta, endeksin 3 yıllık getirisine göre son 1 ayda çok hızlı hareket etmiş görünmesidir. Önemli görülebilecek bu hareket bir anormalliği, hatta kırılmayı da içerebilir durumdadır.

Basit bakışla son 6 ay

Son 6 ayın spor endeksi hareketlerini incelersek, yatay oluşumla gelen yükselişi görmekteyiz. Bu dönemi 6 bloğa ayırarak incelersek aslında eski blokların, eski parçaların son aya göre göreceli yavaş (çok ?) kaldığını görüyoruz. Bu tür hızlı getiri oluşumları da bu geçmiş hikayeden türemektedir. Örnekler çoğaltılabilir.

Geçmiş doğrulamalardan da görüleceği gibi: yataya hareketin getirdiği tempo dağılımı geleceği belirlemektedir. Yani primsiz geçen dönemler aslında piyasa üstü getirinin izlerini içermektedir.

Bloklar arası ilişkiye bakarak, gelecekle ilgili doğrulanmış çalışmalar yapmak mümkündür. Aynı hesaplamadan çıkan bloklar “sıradışı” hikayeleri barındırmaktadır. Her bloğu kendi içinde eşik olarak görürsek, blok altı hareketler (günlük blok ise, saatlik gibi alt ölçekler) değişiklik gösterecektir.

Bu değişiklikler tek başına anlam ifade etmese de, birikimli olarak gösterdiği davranışlar dikkat çekmektedir.

Spor endeksi nereye?

– blokları eşik olarak kabul edebiliriz, bir yaklaşımdır

– bir başka deyişle: blok altı ve üstü mikro hareketler belirleyicilikte ağırlıklı faktördür

– eşiklere göre hareketin önemini, ağırlaştırılmış ortalama gibi düşünebiliriz

– doğrulanmış yaklaşımımıza göre: blok altı hareketlerin sık yaşandığı geçmiş etkisi artıyor

– etki/tepki döngüsü olarak düşünebiliriz: geçmişte görülen “aşırı ucuz” hareketin tepkisi devam ediyor

– dönemsel blok altı hareket etkisi arttıkça tepki şiddetlenir

– bu da demektir ki “göreceli ucuz” hale cevap hızlanacaktır