SPK’dan Kontrolmatik Halka Arzına Onay

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş.’nin halka arz başvurusuna olumlu yanıt verdi.

24.09.2020 tarihli SPK haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. 30 milyon lira olan mevcut sermayesini 6 milyon 250 bin lira artırarak 36 milyon 250 bin liraya yükseltecek. Kontrolmatik hisselerinin satış fiyatı ise 6,9 lira olacak.

SPK bülteninde Kontrolmatik’in halka arzına ilişkin şu detaya yer verildi:

Kurulumuzun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği uyarınca, halka arz edilecek payların nominal değerinin yüzde yirmi beşine tekabül eden 1.812.500 TL nominal değerli paylar da satışa hazır bir şekilde bekletilmekte olup, söz konusu paylar, Şirket paylarının borsada oluşacak işlem fiyatının, halka arz fiyatının %25’inden fazla yükselmesi durumunda izahnamenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayım tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde borsada satılabilecektir.

Sami ASLANHAN’a ait 500.000 TL ve Ömer ÜNSALAN’a ait 500.000 TL nominal değerli paylar olmak üzere toplamda 1.000.000 TL nominal değerli paylar halka arz edilmektedir.

Talep Toplama Tarihleri: 12-13 Ekim 2020