SPK Haftalık Bülteni – (24.02.2017)

SPK 24 Şubat 2017 tarihli Haftalık Bülteni yayımlandı.

Öne Çıkan Başlıklar

 • Sermaye Piyasaları Kurulu, yatırımcılara foreks işlemleriyle ilgili önemli bir uyarıda bulundu. SPK Bülteni’nde yer alan duyuruda özellikle yurtdışında yerleşik kuruluşlarda yapılan forex işlemlerinde yatırımcıların şu hususları dikkate alması gerektiği bildirildi:

  “Kamuoyunda yaygın olarak foreks diye bilinen kaldıraçlı alım satım işlemlerinin yurtdışında yerleşik herhangi bir kuruluş nezdinde hesap açılması suretiyle yapılması durumunda, bu işlemlerin yatırımcıların korunmasına yönelik Kurulumuzca yapılan herhangi bir düzenlemeye tabi olmadığı, Yatırımcıları Tazmin Merkezinin koruması kapsamında yer almadığı ve ilgili ülke mevzuatına tabi olduğu, bunun ötesinde söz konusu faaliyetleri herhangi bir otoriteye tabi olmaksızın lisanssız olarak yürüten kuruluşlarda işlem yapılması halinde hak aranması imkânının da söz konusu olamayacağı hususlarının yatırımcılar tarafından dikkate alınması önem arz etmektedir. Diğer taraftan 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 99 uncu maddesi ile III.37.1 sayılı “Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ”in 11 inci maddesi kapsamında, yurt dışında yerleşik herhangi bir kuruluşun kaldıraçlı alım satım işlemlerine yönelik faaliyetlerinin yatırımcılara tanıtılması, sözleşme akdedilmesine aracı olunması ve sözleşme yapmak isteyen tarafların bir araya getirilmesi faaliyetlerinin Kurulumuzca izinsiz sermaye piyasası faaliyeti kapsamında değerlendirileceği hususunun hatırlatılmasında fayda görülmektedir.”

 • Sık sık SPK tarafından cezalandırılan Destek Menkul Değerler A.Ş. bu hafta yine cezalandırıldı. SPK Bülteni’nde yer alan duyuruya göre;Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hakkında yapılan inceleme sonucunda, göreve başlayan genel müdür yardımcısına ilişkin bildirimin zamanında yapılmaması nedeniyle, III-39.1 sayılı Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ’in 14 üncü maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, şirkete 26.049 TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
 • ICBC Turkey Bank A.Ş. ve Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. SPK’ya bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulundu. SPK Bülteni’nde yer alan duyuruya göre;ICBC Turkey Bank A.Ş. Kurul’a 440.000.000 TL bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulundu.

  Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ise Kurul’a 6.372.640 TL bedelli sermaye artırımı başvurusunda bulundu. Ayrıca Doğuş SK Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin başvurusunda, tahsisli olarak ve nitelikli yatırımcılara satılması planlanmakta olduğu belirtildi.

  Bundan sonraki süreçte Kurul’un başvuruları olumlu ya da olumsuz olarak değerlendirmesi beklenecek.

   

 • SPK geçtiğimiz günlerde Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) ve Koç Holding A.Ş. (KCHOL) pay piyasasında yaşanan sert düşüşlerle ilgili 3 şahısa cezai yaptırım uygulanmasına karar verdi. SPK Bületni’nde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

  “Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) ve Koç Holding A.Ş. (KCHOL) pay piyasasında 22.02.2017 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn)’nun 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle, SPKn’nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla, SPKn’nun 101 inci maddesi ve 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi ile V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği’nin 18/1 maddesi kapsamında Erdem YAĞAN (MKK Sicil No: 12391516), Mehmet TOSUNOĞLU (MKK Sicil No: 12620509) ve Ahmet KAYHAN (MKK Sicil No: 13224300) adlı şahısların Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasındaki işlemlerine ilişkin olarak 27.02.2017 tarihinden itibaren 3 ay süre ile;

  i) Algoritmik emir üretim/iletim sistemleri üzerinden işlem gerçekleştirmelerinin engellenmesini teminen gerekli tedbirlerin alınması hususunda yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine,

  ii) Brüt takas uygulanmasına,

  iii) Açığa satış ve kredili menkul kıymet işlemleri gerçekleştirmelerinin yasaklanmasına,

  iv) Yatırım kuruluşlarının internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir.”

24 Şubat 2017 tarihli SPK Bülteni’nin tamamı için tıklayın.

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN