S&P Türkiye Kredi Notu – (15.02.2019)

S&P Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s’un (S&P), Türkiye’nin kredi notunu ve görünümünü teyit etti. Buna göre kurum, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu “B+” olarak teyit etti, not görünümünü değiştirmeyerek “durağan” olarak bıraktı. Ekonomistler S&P’den değişiklik beklemiyordu.

S&P, 17 Ağustos 2018’de yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin yabancı para cinsinden kredi notunu, yatırım yapılabilir seviyenin dört kademe altı olan “B+” seviyesine düşürürken, görünümünün “durağan” olduğunu açıklamıştı.

“Mali politika tarafında hareket alanı var”

Türkiye’nin finansal ve ödemeler dengesi baskılarına verdiği tepkilerin büyük ölçüde geçici olduğu belirtilen kurum açıklamasında, tepkilerin temel ekonomik zayıflıkları çözmekten daha çok semptomların hafifletilmesine odaklı olduğunu ifade edildi.

Bununla birlikte düşük net kamu borcunu işaret eden kredi derecelendirme kuruluşu, mali tarafta hareket alanı bulunduğunu belirtiyor.

S&P, sıkı finansal koşulları ve yüksek enflasyonu işaret ederek Türkiye ekonomisinin 2019’da yüzde 0.5 küçülmesini bekliyor.

“Türkiye’nin notu yükseltilebilir”

Kurumun açıklamasında ekonomiye olan güveni artıracak, cari açığı azaltıp enflasyonu kontrol altına alacak şeffaf bir ekonomi programının uygulanması durumunda Türkiye’nin notunun yükseltilebileceğinin altı çizildi.

Bankalara ilişkin sistematik riskin Türkiye’nin mali pozisyonunu zayıflatacak şekilde artması halinde ülke notunun indirilebileceği vurgulanan kurum açıklamasında, bunun için belirleyici unsurların takipteki kredilerin artması, dış finansmanı çevirmede zorluk yaşanması ve sıkı iç finansman koşulları olacağı ifade edildi.

Ayrıca olası bir not indirimi için ekonomik büyüme performansının kurum beklentisinin altında gerçekleşmesi ihtimaline dikkat çekildi.

Bloomberg HT