Şok Marketler 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Alnus Yatırım – (17.04.2024)

SOKM Finansal Değerlendirme Raporu

Son Kapanış Fiyatı(TL) : 62.85
Hedef Fiyat(TL) : 81.00
Tavsiye : TUT
Potansiyel Getiri(%) : 28.88

SOKM’in, 2023/12 dönemi finansallarını incelediğimizde;

 Şirket‘in Hasılat’ı; geçen yılın aynı dönemine(2022/12) göre 20,6 Milyar TL(yüzde 18,32) tutarında artışla(+) 133,0 Milyar TL civarına ulaşırken, buna karşın; ’Satışların Maliyeti’nde ortaya çıkan 17,2 Milyar TL’lik artış(-) sonrasında, şirketin ‘Brüt Kâr’ rakamındaki artış tutarı 3,4 Milyar TL(yüzde 15,02 oranında) olmuştur.

 Aynı dönemde, şirketin ‘Faaliyet Giderleri’nde de ‘’Personel Giderleri’’ öncülüğünde 5,2 Milyar TL tutarında artış görülürken, özellikle ‘’Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri’’nde ortaya çıkan bu artışlar sonrasında; şirketin ‘Esas Faaliyet Kârı’ 1,3 Milyar TL(yüzde -3599,0) ve ‘FAVÖK’ rakamı 1,2 Milyar TL(yüzde -23,3) civarında azalış(-) göstermiştir.

 Şirketin, ‘Net Yatırım Faaliyet Gelirleri’; ‘’Faiz Gelirleri’’ öncülüğünde 198,2 Milyon TL civarında artış kaydederken, ‘Net Finansman Giderleri’ ise; ‘’POS Nakit Tahsilat Giderleri’’ndeki artışın etkisiyle 369,0 Milyon TL yükselmiştir. Önceki dönemde(2022/12) finansallarına 293,0 Milyon TL’lik ‘Vergi Gideri’ kaydeden şirket, cari dönemde ise aynı kaleme 1,4 Milyar TL civarında gider yazmıştır. Bu gelişmeler sonrasında; şirketin ‘Dönem Net Kârı’ndaki senelik azalış tutarı 2,5 Milyar TL(yüzde -36,06) düzeyinde olmuştur.

 2023 yılında, net 444 mağaza açılırken(sene içerisinde 674 yeni mağaza açıldı, fakat 6 Şubat deprem felaketleri sonrasında kapanan 230 mağaza da dikkate alınmaktadır); şirketin toplam mağaza sayısı 10.725’e ulaşmıştır. TMS29 etkisi dışlandığında; şirketin 2023 yılı net satış büyümesi(yüzde 79,7) ve FAVÖK marjı(yüzde 7,0) gerçekleşmeleri öngörülere yakın olurken, mağaza açılışı ve yatırım harcamaları gerçekleşmeleri(674 yeni mağaza açılışı ve 2 Milyar TL yatırım harcaması) ise beklentilerin altında kalmıştır. TMS 29 etkisi dahil edildiğinde ise; 2022 yılı finansallarında enflasyon muhasebesi düzeltmesi daha yüksek olduğu için, şirketin operasyonel sonuçları oldukça yüksek negatif baz etkisine maruz kalmıştır. Yine, TMS 29 etkisi dahil edildiğinde; şirketin Net İşletme Sermayesi, geçen yıl sonundaki 2 Milyar 590 Milyon TL’den 994 Milyon TL’ye gerilemiş, buna karşın Serbest Nakit Akışı ise 5 Milyar 344 Milyon TL’den 10 Milyar 743 Milyon TL’ye yükselmiştir. Like for like(beğenilen aynı mağazanın tercih edilmesi varsayımı) performans ölçümüne göre; 2023/4.Çeyrek’te ‘’Günlük Ortalama Müşteri/Mağaza Oranı’’ yüzde 0,3 oranında daralırken(-), senelik bazda ise yüzde 1,7 oranında artmıştır(+).

 TMS 29 etkisi hariç tutulduğunda, şirketin 2024 yılı hedefleri şu şekildedir; Net Satışlar’ın yüzde 60 ile yüzde 70 arasında artması beklenirken, FAVÖK marjının ise yüzde 5,5 ile yüzde 6,5 arasında olması öngörülmekte. Şirket, 2024 yılında ayrıca; cirosunun yüzde 2,5 ile yüzde 3’ü aralığında yatırım yapmayı planlamaktadır.

 Şirket hisseleri için, 12 aylık hedef fiyatımızı 81,00 TL ve tavsiyemizi ‘’TUT’ olarak belirliyoruz.

Kaynak: Alnus Yatırım