Soda Sanayii Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (11.05.2016)

1Ç16 Finansal Sonuçlar – Olumlu

Potansiyel Getiri: 22%

Beklentilerin üzerinde net kar

 Soda Sanayii 1Ç16’da bizim beklentimiz olan 70mn TL ve piyasa beklentisi olan 72mn TL’nin üzerinde 87mn TL net kar açıklamıştır.

 Yıllık olarak gelirlerdeki %19 ve FVAÖK’e %39 artışa ve FVAÖK marjındaki 5.1puanlık iyileşmeye karşın, net karın yıllık %8 daralmasında operasyonel olmayan giderler etkili olmuştur. Şirket kur farkı giderleri nedeniyle 12mn TL net finansal gider kaydetmiştir. (1Ç15’te 34mn TL net finansal gelir kaydetmişti. Ayrıca 1Ç15’teki 13mn TL’lik net diğer gelir,1Ç16’da 3mn TL net diğer gidere dönüşmüştür.

 4Ç15 ile karşılaştırıldığında ise gelirler aynı kalmasına ve FVAÖK’teki %52 artışa karşın net karın çeyreksel %26 artışında daha düşük gerçekleşen net finansal ve net diğer giderler etkilidir.

 Her ne kadar FVAÖK beklentilerimizle uyumlu olsa da, açıklanan net kar ve beklentimiz arasındaki farkın temel sebebi beklentilerimizin üzerinde gerçekleşen operayonel olmayan giderlerden kaynaklanmaktadır.

Soda satış gelirleri toplam gelirlerin %60’ını oluşturmuştur.

 Soda Sanayii 1Ç6’da 476mn TL konsolide gelir elde etmiştir. Soda üretimi yıllık %3.6 artarken ve 4Ç15’e göre %1 azalarak 556bin ton olmuştur.

 Soda satış gelirleri yıllık %14 artarken ve çeyreksel olarak değişmeyerek 353mn TL olurken, toplam gelirlerin %60’ını oluşturmuştur. Krom gelirleri, yıllık %33 artarken ve çeyreksel %0.9 azalmış ve toplam gelirlerin %26’sını oluşturmuştur.

 Soda, 1Ç16’da 117mn TL FVAÖK kaydetmiştir. Bu rakam yıllık %50 ve 4Ç15’e göre %5 artarken, 1Ç16 FVAÖK marjı satılan malların ve faaliyet giderlerin satışlara oranlarındaki düşüş nedeniyle yıllık 5.8 puan ve çeyreksel 1.2 puanlık artmıştır.

Olumlu piyasa etkisi bekliyoruz.

 1Ç16 net kar ve FVAÖK marjı beklentilerin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple 1Ç16 sonuçlarının hisse etkisini olumlu olarak değerlendiriyoruz. SODA için Endeks Üzeri tavsiyemizi 12 Aylık hedef fiyatımız olan 5.49TL ile devam ettiriyoruz.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!