Soda Sanayii 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Garanti Yatırım – (29.04.2019)

1Ç19 Finansal Sonuçlar – Nötr

Mevcut Hisse Fiyatı: 7.33 TL
Hedef Hisse Fiyatı: 10,30TL
Potansiyel Getiri: %41

Piyasa beklentisinin üstünde net kar
Ø Soda Sanayii 1Ç19’da piyasa beklentisinin %10 ve bizim beklentimizin %9 üstünde, 285mn TL net kar açıklamıştır. Bu rakam yıllık %19 ve çeyreksel %250 artmıştır.
Ø Beklentilerimizden daha iyi gerçekleşen faaliyet karlılığı net kar rakamımızdaki farklılığın temel nedenidir. Ø Yıllık olarak net kar artışında gelirlerdeki %35 ve FVAÖK’teki %8 artış ile birlikte daha yüksek operasyonel olmayan gelirler etkilidir. Soda Sanayii’nin gelirlerinin neredeyse tamamı döviz bazlı olup ayrıca döviz uzun pozisyonuna sahiptir. Bu sebeple TL’nin seyri şirketin operasyonel faaliyetleri ve operasyonel olmayan kalemleri için önemlidir. 4Ç18 ile karşılaştırıldığında zayıf TL’nin opeasyonel olmayan kalemler üstündeki etkisi daha belirgindir. Önceki çeyreğe göre FVAÖK’teki %14 daralmaya karşın net kar önemli ölçüde artmıştır.1Ç18’deki finansal varlık değerleme farkından kaynaklanan 34mn TL olan yatırım faaliyetlerinden gelir 1Ç19’da 65mn TL (4Ç18’de 115mn TL gider) olurken, net finansal gelir 52mn TL’ye yükselmiştir. (4Ç18’de 108mn TL finansal gider)
Ø Soda Sanayii 1Ç19’da beklentilerle uyumlu 948mn TL gelir elde etmiştir. Şirket’in soda kimyasallar satış hacmi yıllık olarak 8% artışla 550bin tona çıkarken, soda kimyasallarının ortalama fiyatları ABD$ bazında yıllık %4 artmıştır. Krom kimyasalların satış hacmi yıllık %17 azalırken ortalama krom kimyasallarının satış fiyatı ABD$ bazında yıllık %1 artmıştır. Elektrik satış hacmi %9 artarken, ortalama %55 elektrik satış ffiyat artışının etkisiyle elektrik gelirleri yıllık %69 yükselmiştir. Ocak 2019’da faaliyete geçen cam elyaf tesisi bu çeyrekte 5.5bin ton satış hacmi gerçekleştirerek, konsolide gelirlerin %4’üne denk gelen 33mn TL gelir elde etmiştir. 1Ç19’da soda kimyasalları, enerji ve diğer ürün satış gelirleri konsolide gelirlerin yaklaşık %74’ünü ve krom satışları %26’sını oluşturmuştur.
Ø Soda, 1Ç19’da 200mn TL FVAÖK kaydetmiştir. Bu rakam yıllık %8 artarken, 4Ç18’e göre %14 azalmıştır. 1Ç19 FVAÖK marjı olan %21.1, satılan malların maliyetlerinin genel olarak doğal gaz fiyat artışları, daha düşük kapasite kullanım oranı ve TL’deki zayıflık nedeniyle yıllık 5.3 puan ve çeyreksel 2.5puan azalmıştır.

Nötr piyasa etkisi bekliyoruz
Ø 1Ç19 sonuçları genel olarak beklentiler dahilinde olup sonuçlarının hisse etkisini nötr olarak değerlendiriyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.