Soda Sanayi Hisse Yorumu / Bizim Menkul – (20.12.2016)

Soda Sanayi Hisse Yorumu

Dalgalı Kur Ortamında Güvenli Liman…

 Şirket soda külü, soda kimyasalları ve krom kimyasalları üretmekte olup toplam 4 ülkede faaliyet göstermektedir. Soda Sanayi, Avrupa’da 4. büyük soda üreticisi olup krom kimyasalları üretiminde dünya lideridir. 75’ten fazla ülkeye ihracat yapan şirketin ürünleri cam, deterjan, kimyasal maddeler, deri, metal ve ahşap kaplama sektörlerinde kullanılmakta olup otomotiv, inşaat ve tekstil sektöründeki gelişmelerden etkilenmektedir.

 Eylül 2016 ayı sonu itibarıyla konsolide net satışlar önceki yılın aynı döneminin %12 üzerinde olup, 1.456 Milyon Türk Lirası olarak gerçekleşmiştir. Eylül 2016 ayı sonu itibarıyla Soda üretim miktarı 1.693.375 ton olup toplam 135 Milyon Türk Lirası tutarında yatırım harcaması yapılmıştır.

 Soda, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 491,6 mn TL net satış ile piyasa beklentisine paralel gelir açıklarken piyasa beklentisinin %7 üzerinde 135,8 mn TL FAVÖK üretmiştir. Şirket 132,5 mn TL net kar ile piyasa beklentisi olan 120 mn TL’nin %10 üzerinde performans göstermiştir. Genel itibariyle Türk şirketleri yılın 3. çeyreğinde yaşanan siyasi çalkantılardan etkilenirken Soda’nın beklentileri aşması oldukça dikkat çekici. Şirketin yurtiçi piyasaya bağımlılığının düşük olması ve yükselen dolar ve Euro ortamından yararlanması bu durumda etkili olmuş gözüküyor. Çeyreksel bazda Şirketin net satışları geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre %6,4 artarken FAVÖK brüt marjdaki iyileşmenin etkisiyle %20,6’lık bir yükseliş göstermiştir. Net satış ve FAVÖK’teki başarıya rağmen net kardaki %18’lik çeyreksel düşüş şirketin daha az dövizde nakit bulundurması ve karşılaştırılabilir dönemlerde geçtiğimiz senenin 3. çeyreğinde döviz fiyatlarındaki artışın çeyreksel seviyede daha yüksek olması nedeniyle kambiyo karlarındaki gerilemeden kaynaklanmaktadır.

 Şirket için pozitif katalizörler düşük borçluluk, yüksek Z skor (Finansal Derece), yüksek F skor (Mali Verilerin Trendi), yüksek nakit üretme kabiliyeti, amortismanın üzerinde yatırım harcaması (ARR), görece düşük getiri standart sapması, görece düşük kar volatilitesi, yüksek tahta likiditesi, yabancı yatırımcı ilgisi, yüksek temettü verimi ve tarihi ortalamasının üzerinde beklenen temettü verimi, yüksek döviz pozisyonu ve ihracat oranı, zengin hammadde kaynaklarına yakınlık, limana yakınlık nedeniyle sağlanan maliyet avantajı, kojenerasyon yatırımı ile buhar maliyetlerinin düşürülmesi olarak sıralanabilir. Temel riksler ise şirket değeri için değişken sayısının oldukça fazla olmasının (kur, emtia, iştirak vb.) doğal bir sonucu olarak kısmi karmaşa iskontosu, 2018 ve sonrasında sektörde beklenen kapasite fazlası (Ciner Grubu – 3 mn ton ilave kapasite), her yıl mevcut kapasitenin korunması için ortalamada 200 mn TL’lik yatırım ihtiyacı ve en büyük müşteri olan Avrupa’nın ekonomik durumuna dair kaygılar olarak gösterilebilir. Şirketi güçlü yanlarının ağır basması nedeniyle 5,95 TL 12 aylık hedef fiyat ve ENDEKSİN ÜZERİNDE GETİRİ POTANSİYELi ile portföyümüze ekliyoruz.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM HİSSE YORUMLARI İÇİN TIKLAYIN!