Soda Sanayi 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (03.05.2019)

“Soda Sanayii’nin 1Ç2019’daki Ana Ortaklık Net Dönem Karı 285mn TL ile Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri : “AL”
Hedef Hisse Fiyatı : 10,20TL

Soda Sanayii’nin 2019 yılı ilk çeyreğindeki ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %19,4 oranında artarak 284,9mn TL olmuştur. Net karı rakamı bizim beklentimiz olan 273mn TL’ye yakın piyasa beklentisi olan 259mn TL’nin üzerinde gerçekleşmiştir.

Şirket’in satış gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre %35,2 oranında artarak 1Ç2019’da 948mn TL’ye yükselmiştir. Satış gelirleri; 613mn TL Soda ürünlerinden, 242,4mn TL krom ürünlerinden, 59,2mn TL elektrik satış gelirlerinden ve 33mn TL’si ise bu yıl devreye alınan cam elyaf ürünlerinden oluşmaktadır. Soda kimyasallarının ortalama fiyatları Dolar bazında yıllık %4 oranında artış göstermiştir. Ancak satış hacminde %8 oranında daralma görülmüştür. Krom kimyasalları tarafında satış hacmi yıllık %17 oranında azalırken, ortalama krom kimyasallarının satış fiyatı yıllık Dolar bazında %1 oranında artmıştır. Toplam gelirlerin %89’u yabancı para cinsinden gerçekleşmiştir. Maliyetler tarafında ise doğalgaz fiyatları ve kurdaki artışın etkisi hissedilirken toplam maliyetler %47,2 oranında artarak 649,7mn TL’ye yükselmiştir. Maliyetlerin %54’ü yabancı para cinsinden gerçekleşmiştir.

Şirket’in brüt karı yıllık %14,9 oranında artarak 298,3mn TL’ye yükselirken, FAVÖK %8,2 oranında artarak 200mn TL’ye (Beklenti 193mn TL) ulaşmıştır. Brüt kar ve FAVÖK marjı ise sırasıyla %31,5 ve %21,2 ile bir önceki yılın ilk çeyreğinin (sırasıyla %37 ve %26,4) altında kalmışlardır. Bu çeyrekte net kar marjı da %30,1 gerçekleşerek, yine bir önceki yılın aynı dönemindeki %34 net kar marjının altında kalmıştır. İlk çeyrekte kur kaynaklı diğer faaliyet gelirlerindeki ve finansman gelirlerindeki artış ile yatırım faaliyetlerinden elde edilen gelirin 31,2mn TL artış göstermesi karı desteklemiştir.

Gelirlerin önemli kısmı döviz bazlı olan Şirket’in, 2019 ilk çeyrek itibariyle 269,5mn USD ve 125,2mn EUR olmak üzere yüksek döviz fazlası bulunmaktadır. Bu kapsamda, Şirket 2019 yılının ilk çeyreğinde kurlardaki artıştan olumlu etkilenmiştir.

Yılın başında devreye alınan Cam Elyaf tesisi ilk çeyrek satış gelirlerine 33mn TL katkı sağlarken, önümüzdeki dönemde tesisin katkısının artması beklenmektedir.

Raporun tamamı için tıklayın.