Soda Sanayi 2018 / 12 Aylık Bilanço Analizi / Vakıf Yatırım – (01.02.2019)

Soda Sanayi 2018 / 4. Çeyrek Bilanço Analizi

Uzun Vadeli Öneri AL
Hedef Fiyat (TL) 10,38
Kapanış Fiyatı (TL) 7,17

Soda Sanayi (SODA) 4Ç18 Finansal Sonuçları: Piyasa beklentisine paralel sonuçlar (=) Soda Sanayi, yılın son çeyreğinde piyasa beklentisine paralel, beklentimizin ise altında 81 mn TL net kar açıklamıştır. Cam elyaf yatırımı kaynaklı 121 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri, 4Ç18’de net kar açıklanmasında etkili olmuştur. Şirket hisseleri yılbaşından bugüne endeksin altında bir getiri performansı sergilemiştir. Son dönemdeki endeks altı getiri performansı ile şirket hisselerinin 4Ç18 finansallarını fiyatladığı görüşündeyiz. Soda Sanayi için hisse başı fiyat hedefimiz 10,38 TL olup, uzun vadeli önerimiz ise AL olarak devam etmektedir.

• Şirketin satış gelirleri %51 artışla 4Ç18’de 988 mn TL seviyesine ulaştı – Soda Sanayi, 4Ç18’i yıllık %51 artan satış geliri ile tamamladı. Ulaşılan 488 mn TL’lik satış geliri, hem bizim 910 mn TL’lik hem de 953 mn TL’lik Research Turkey konsensüs tahminlerine paralel olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde şirketin konsolide soda kimyasalları satış hacmi yıllık bazda %1 artış kaydederken, ortalama ürün fiyatlarında da dolar bazında %1 yükseliş gözlenmiştir. Şirketin elektrik satış hacminde ise yıllık %18 büyüme gerçekleşmiştir. Krom kimyasalları satış hacmi ise yıllık bazda %4 artış kaydetmiştir. Toplama bakıldığında, konsolide ciro içinde soda kimyasalları ve elektrik satış gelirlerinin payı %69 olurken, krom kimyasallarının payı %31 olarak gerçekleşmiştir. Şirketin satış maliyetleri de, artan doğalgaz maliyetlerinin de etkisiyle aynı ölçüde yıllık bazda %51 artış göstermiştir. • FAVÖK büyümesi ise 4Ç18’de %48 olarak gerçekleşti – Şirketin operasyonel giderleri 4Ç18’de artan satış ve pazarlama giderlerinin etkisiyle bitlikte yıllık bazda %39 yükselişle 137 mn TL seviyesinde gerçekleşmiştir. FAVÖK tarafında ise yıllık %48 artış gerçekleşmiş ve Soda Sanayi 4Ç18’i 233 mn TL FAVÖK ile tamamlamıştır. FAVÖK marjı ise yıllık bazda 4Ç17’deki %24 seviyesine paralel 4Ç18’de %23,6 olarak gerçekleşmiştir. Şirket 2018 yılını ise %27,9 FAVÖK marjı ile tamamlamıştır. • Net kar 4Ç18’de yıllık bazda %66 geriledi ve 81 mn TL oldu – 4Ç18’de şirket ticari alacak ve borçları kaynaklı olarak esas faaliyetlerinden 39 mn TL gider kaydetmiştir. 3Ç18’de ise şirket bu taraftan 98 mn TL gelir kaydetmişti. Ayrıca, şirket yatırım portföyünden 4Ç18’de 94 mn TL finansal varlık değerleme zararı kaydetmiştir. Ek olarak, 4Ç17’de 32 mn TL seviyesinde kaydedilen net finansal gelir, bu çeyrekte 108 mn TL net finansal gidere dönmüştür. Toplamda ise şirket 4Ç18’de 81 mn TL net kar açıklarken, 4Ç17’deki 238 mn TL’ye göre net karı %66 gerilemiştir. Cam elyaf yatırımına bağlı olarak kaydedilen 121 mn TL’lik ertelenmiş vergi geliri ise şirketin net kar açıklamasında etkili olmuştur. Açıklanan net kar piyasa beklentisi olan 80 mn TL’ye paralel gerçekleşirken, beklentimiz olan 269 mn TL’nin oldukça altında kalmıştır. • Uzun vadeli AL önerimiz devam etmektedir – Soda Sanayi, yılbaşından bugüne endekse göre %11 negatif bir getiri performansı sergiledi. Şirket ile ilgili kısa vadeli Endeks Üzeri Getiri önerimiz devam ederken, uzun vadeli önerimizi de AL olarak koruyoruz. Şirket için hisse başı hedef fiyatımız ise 10,38 seviyesindedir.

Raporun tamamı için tıklayın.