Şişecam 2019 4. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

Şirket’in 4Ç2019’da ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %154 oranında artarak 545,6mn TL’ye yükselmiştir.

Piyasa beklentisi Şirket’in bu çeyrekte 478mn TL ana ortaklık karı elde edebileceği yönündeydi. Şirket’in bu çeyrekteki satış gelirleri 4.843mn TL gerçekleşerek yıllık %8 oranında artarken, brüt kar yine yıllık olarak %6 oranında artmış ve 1.533mn TL’ye yükselmiştir. Bu rakamlarla birlikte Şirket’in 4Ç2019’daki net ve brüt kar marjı sırasıyla %11,3 ve %31,7 olarak gerçekleşmiştir.

Geçen yılın aynı döneminde bu oranlar sırasıyla %4,8 ve  %32,2 idi. Şirket ek olarak yılın son çeyreğinde 233,5mn TL yatırım faaliyetlerinden net gelir kaydederken, 359,2mn TL net finansman gideri kaydetmiştir. Son olarak, dördüncü çeyrek karı sonrasında Şirket’in 2019 yılı ana ortaklık net dönem karı geçen yıla göre %17 oranında azalarak 1.905mn TL’ye çıkmıştır.