Şişecam 2016 3. Çeyrek Kâr Rakamlarını Açıkladı

Şişecam’ın 2016 yılı 9 aylık net satışları yüzde 11,5 artışla 6 milyar TL’yi aştı

Şişecam Topluluğu’nun, 2016 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla net karı 638,4 milyon TL oldu. Şişecam Topluluğu’nun 2016 yılı Ocak-Eylül dönemindeki konsolide net satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 6 milyar TL’yi aştı.

Yılın dokuz aylık döneminde yaklaşık 800 milyon TL yatırım harcaması gerçekleştiren Topluluk, bu dönemde 3,3 milyon tondan fazla cam, 1,6 milyon tondan fazla soda ve 2,7 milyon tondan fazla endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

09.11.2016 – Şişecam Topluluğu, 2016 yılı Ocak-Eylül dönemindeki konsolide net satışlarını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artırarak 6 milyar TL seviyesinin üzerine çıkardı. Topluluğun Eylül ayı sonu itibarıyla net karı da 638,4 milyon TL oldu. Yılın dokuz aylık döneminde yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarında 3,3 milyon tondan fazla cam üreten Topluluk, bu dönemde 1,6 milyon tondan fazla soda külü ve 2,7 milyon tondan fazla endüstriyel hammadde üretimi gerçekleştirdi.

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Topluluğun 2016 yılı Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali tablolarının açıklanmasının ardından dokuz aylık sonuçlarla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu:

“2016 yılı Eylül sonu itibarıyla konsolide net satışlarımız 6 milyar TL’yi aştı. Konsolide satışlar içindeki Türkiye’den yapılan ihracat ile yurt dışı üretimden satışların toplamını ifade eden uluslararası satışların payı ise yüzde 52 üzerinde gerçekleşti. Bu dönemde yaklaşık 1,1 milyar ABD Doları seviyesinde uluslararası satış gerçekleştirdik. Maliyet, üretimin coğrafi dağılımı gibi konularda devam eden optimizasyon çalışmalarımızın sonucunda, 2016 yılı dokuz aylık dönemde konsolide EBITDA hacmimiz 1,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ana ortaklık payına düşen gelirlerimizde bir önceki yılın aynı dönemi ile mukayese edildiğinde gerçekleşen azalışın sebebi ise yılın ilk yarısında Topluluğumuzun çapraz hissedarlıkların elimine edilmesi yoluyla sermaye yapısının sadeleşmesini hedefleyen stratejimiz doğrultusunda iştiraklerimizin sahip olduğu diğer halka açık iştiraklerimizin hisselerinin satılması olmuştur.”

800 milyon TL’lik yatırım harcaması

Topluluk olarak 2016 yılının dokuz aylık döneminde yaklaşık 800 milyon TL düzeyinde yatırım harcaması gerçekleştirdikleri ve 508 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat hacmiyle ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Ahmet Kırman, şöyle devam etti: “Mali yapımızı Topluluğun istikrarlı büyüme çizgisindeki devamlılığı koruyacak, önümüzdeki dönemlerde de büyümemizi destekleyecek şekilde daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Üretim noktalarımızın optimizasyonuna yönelik çalışmalarımızın hızını arttırarak sürdürürken, maliyetlerimizi de, başta artan otomasyon kullanımı olmak üzere tüm etkin yöntemleri kullanarak optimize etmeye devam edeceğiz. Sürdürülebilir karlı büyüme ve operasyonel mükemmellik hedeflerimiz doğrultusunda izlenecek politikalarla ilgili değerlendirmeleri, küresel ekonominin içinde bulunduğu koşulları da dikkate alarak sürekli gerçekleştirmekteyiz.”