SISE: Şişecam için yatırım ve getiri döngüleri

Şişecam (SISE): Ortalamaya dönüş veya 3 basamaklı fiyatlama nereye kadar?

Şişecam üzerine yazalı 1 yıl olmak üzere ve duruma bakmakta fayda vardır: 2022 içinde % 120 üstü getiri, son 1 yılda % 270e yakın getiri. Algıya inanmak mı, piyasaya tam olarak yansımayan davranışlara inanmak mı? Eğer ki bir grup hisse almıyorsa bu talep olmayacağı anlamına gelmez, boşluğu dolduran bir içerik üretimi her zaman bulunur. Piyasanın gerçekleşecek dinamiklerine göre hareket edilir.  Bizim için önemli olan incelenen dönemlerin getirisinin enflasyonu 2.5 veya üstüne katlamasıdır. Prensip olarak bu şekilde oluşturulacak portföy risklere karşı daha kuvvetli olandır: stres testlerinden başarıyla geçendir. Buradan gelecek getirinin bir kısmının da toplam bütçeye katkısı olması istenir: böylece toplam bütçenin reel aşınması (kaybı) da azaltılmış olur.

Hissenin bu getiri tablosuyla BIST30 içinde ilk 10 ve 5 sıralamasına girmiş olması da daha büyük sermaye için tasarlanan algoritmaların dikkatini çekecektir. Daha basit ifadeyle: kural kitapları belli getiriler aşıldıkça çalışmaya başlayacaktır. Modeller dünyasındayız ve farklı dönemlerde farklı kurallar manzumesi oyuna giriyor olacaktır. Temettü vermeyen bir piyasa için elbette problemler görülebilir ama manşete bakmadan daha farklı bakışa gitmek gerekiyor. Sürdürülebilir huzur için gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Yüksek fiyat görecelidir: zamanlama içerir

Bu göreceli hali standart bakışa çevirerek, tüm işlem kararı vereceklerin kabul edebileceği dile çevirmeyi hep esas görmüşüzdür: matematik dili buna uygundur. Bunun için de oluşan fiyatlar üzerinden sayısal ilişkiler kurmayı düşündük ve sezgilere yer vermedik. Yüksek olduğu veya geçmişe olduğu düşünülen fiyatı iskontolu hale getirebilecek metodların da artık çalışmadığını düşünürsek daha iyisi için kaygılardan ve kirli algılardan arınmış model bakışı veya alternatif doğrulanmış bakış gereklidir.

Çoklu bölme sonrası detaya inmeden iki parçalı inceleme de başarılı olabilir

Geçmiş yazılarda kıyaslama etkisinden, 2 parçalı incelemeden bahsetmiştik. Parçalara ayrılan kısımları farklı boyutlarda kıyaslayabileceğimiz gibi, parçaların eş olması da gerekmeyebilir. Bu da onlarca farklı inceleme kombinasyonuna gidebilmeyi sağlayacaktır. Doğrusu güzel bir etüt olarak da görülebilir hale getirebiliriz.

Son durum: kritik ortalamalar arası mesafeler önemli

– her yazıda farklı bakışla aynı gerçeği sunmaya çalışıyoruz

– buna göre ana ortalama ve bunun ağırlıklı parçası arası oransal farka bakarak yön çizebiliriz

– yatırımcı tercihi farklı sayısal ortalama olabiliyor ama 3 basamaklı olması dalgalanmalardan etkilenmeyi azaltır

– buna göre enflasyon üstü getiri ilişkisini bozmayacak piyasa oranları devam etmektedir

Raporlama konusu

Ortalamalar ile göstergeler arası ilişki daha öncesinden farklı görülebilir mi?