Şirket Satın Alma ve Birleşmeler Artıyor

Pandeminin yarattığı ekonomik koşullar, Şirket Satın Alma ve Birleşmeleri (M&A) hızlandırıyor

COVID-19 salgınının yarattığı etkiler şirketleri ekonomik anlamda birtakım arayışlara sürükledi. Krizden az etkilenen şirketler bu durumu fırsata çevirmeye çalışırken, krizin etkisini derinden hisseden şirketler çözüm yolları aramaya başladılar. Şirket birleşme ve ortaklıklar da bu çözüm yollarının başında geliyor. Kulislerin hareketlenmesine neden olan şirket birleşme ve ortaklıklar, iş dünyasının üzerinde en çok spekülasyon yapılan konuları arasında yer alırken finansal anlamda avantajları da beraberinde getiriyor.

Proje finansmanı, leasing ve iş geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Dinamo Danışmanlık, pandeminin yol açtığı olumsuzluklara rağmen Türkiye merkezli TDG (Technology Development Group) firmasına Almanya’da bilgi teknolojileri şirketi satın almaya yönelik verdiği M&A hizmetini başarıyla tamamladı. Bu kapsamda TDG, pazarda istikrarlı büyümesine uluslararası boyutta ivme kazandıran ürünlerinden birisi olan tTesting (yazılım testi) çözüm yelpazesine BrowseEmAll, MultiBrowser ve Selenium.Academy gibi yeni ürünleri eklemiş oldu. Ayrıca, Xerox, AT&T, Barclays, Bankwest, Accenture, National Australia Bank gibi onlarca global şirketi de müşteri portföyüne katmış oldu.

Satın alma sürecini yöneten Dinamo Danışmanlık Kıdemli Danışmanı ve Yönetici Koçu Ahmet Peçen, “Finansal krizlerin baş gösterdiği dönemler, mali verilerini sağlıklı yöneten, nakit akışına hakim şirketler için satın almalar ile büyüme fırsatı yaratıyor. Şirketlerin, organik büyümenin yanı sıra, doğru satın almalar yaparak, büyüme hedeflerine ivme katmaları mümkün. Fakat bu satın alma işlemi sürecinin profesyonelce planlanıp, stratejik adımlarının doğru kurgulanması en önemli husus. Bu noktada işin uzmanı bir danışmanlık firmasının yönetimle birlikte uyum içerisinde çalışması gerekir. Uzun vadeli ve stratejik hedefleri net olan TDG için hedeflerine uygun firma araştırması yaparak başladığımız çalışmada, tüm süreci pandemiye rağmen sağlıklı bir şekilde tamamladık. Kriz dönemleri tehditler içerdiği gibi dikkatle bakmasını bilen şirketler için önemli fırsatlar da barındırıyor. Satın alma ve birleşme işlemlerinde bu dönemde önemli bir artış gözlemliyoruz. Dinamo Danışmanlık olarak farklı sektörlerde hem alıcı hem satıcı tarafında verdiğimiz hizmetlerle şirketlerin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı oluyoruz.” dedi.

TDG’nin Global CEO’su Batur Erdoğan ise “Bu satın alma TDG’nin uluslararası pazarlarda daha da güçlenmesini sağladı. Önümüzdeki günlerde Dinamo ile beraber yeni satın almalara devam edeceğiz. Bu satın alma sonrası, tTesting portföyüne eklenen her üç üründe (BrowseEmAll, MultiBrowser ve Selenium.Academy) mevcut ve eklenecek yeni özellikleriyle tüm müşterilerimize hizmet vermeye devam edecek.” dedi.