Sigortacılık endeksi

Sigortacılık endeksi gergin: XSGRT

Sigortacılık endeksi 1 yıldır reel kaybını devam ettirirken, 3 yıllık reel kazancını korumaya çalışıyor. Bu yıl gerilimi arttıran hareketler gösterince model bakışıyla incelemeye uygun oldu. Son 1 aydır yatay seyir hali günlük bazda da belirginleşince ” sonuca yaklaşan hareket mi? ” sorusu geldi.

Makro ve mikro hareketler açısından sektörün önemi büyüktür: bilincin artmasıyla “riskten kaçınma” maliyetine katlanan kültür yerleştikçe reel büyüme hızlanacaktır.

Önceki yazılarda belirttiğimiz gibi: algoritmaları oluşturan model dahilindeki tüm parametrelerin davranışını basite indirgeyerek birkaç sembol üzerinden tabloyu özetlemek mümkündür. Bu özet geçmişin ve geleceğin fotoğrafı üzerinedir.

c = a – b (modelin basit hali denklem)

c = gelecekteki performans beklentisi / değişim  (yerli/yabancı beklentisi, raporlarda odak noktası)

a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışında değişim

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışında değişim

—>  performans hızını belirleyen a ve b değişimleridir

Basit kurallar

1)      a ve b ters yönlü hareket ederse uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar

a.       a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü)

b.      a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır   (satım yönü)

2)      Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar

3)      Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir

Yukarıdaki denklemde sonucu (c) belirleyen iki parametre var ve birbirleriyle farksal ilişkisi vardır. Denklemi biraz daha karmaşık hale getirerek ama basitçe anlatabilecek şekilde yeni parametre ekleyebiliriz. Hatta bu parametreyi tarif ederek aslında ne istediğimizi belirtebiliriz: hızlı değişim / yavaş değişim. Geleceğin düzeninde dinamizm ne ölçüde vardır?

Değişimdeki hızı daha çabuk belirleyebilecek parametre ancak çarpımsal olabilir (bölme de bir çarpma işlemidir. Bu faktör üzerine ileride detay vereceğiz

Bugünden ileriye bakarsak: denklemdeki c ne olur?

b parametresi:  son 50 – 55 işlem gününde geçmişine göre daha yatay hareket göstermiştir.

a parametresi: otomatik hesaplanan eşik değerin üzerinde ısrarla kalmaya devam etmektedir (pozitif katkı) .

Fark denklemi üzerinden sonuca gidersek: c değerindeki değişim geçmiş hareketine göre daha pozitif kalmaya devam edecektir.

Portföy dağılımı günlük gerilimlere açıktır, sağlığının takibiyle reçete rapor yazılması gerekmektedir.