Sigortacılık endeksi: Baskı arttı

Sigortacılık endeksi (XSGRT): Düşüş ayları tepkiye yarayacak

Geçmişte olduğu gibi baskının arttığı dönemler yeni yükseliş için ortam hazırlamaktadır. Baskının şekli yükselişi belirlemektedir. Buna göre; son aylarda görülen düşüş eğilimi göreceli olarak piyasa gerisinde kalmayı sağladı. Bu da tekrar toparlanma ve ortalamaya dönüş etkisini hızlandıracaktır. Geçmişte parabolik sar eğrisini dinamik trend görerek tepki verdiği olmuştu. Tekrarlaması sürpriz olmayacaktır. Bu tür hareketli trend oluşumlarını izlemek her zaman skalasında farklı hikayeler demektir. Günlük trendin belirlediği etki, saatlik ortalamalarda kısa süreli hareketlilik getirir ve gelişimleri üst zaman skalalarıyla uyumludur.

Covid-19 öncesi ve sonrası: 2 belirgin ayrım

Bunu milat kabul edersek; öncesi ve sonrası 2 farklı gelişim görmekteyiz: 2020 öncesinde ortalamalarından sapma eğilimi sonrasına göre daha zayıf kalmıştı. Bu durumu enflasyonist baskılarla da açıklamak mümkünse de trend dalgalanmasındaki düşüklük başka sebepleri olabileceğini gösteriyor. Piyasadaki fiyat hareketlerine bakarak çıkarım yaptığımız için sıra dışı hareketlenmeleri önemsemekteyiz.

Alt gruplar farklı eğilim içinde

Son 5 yılda hayat/sağlık kategorisi %100 dahi kazandırmazken, varlık/kaza grubu 3 misli performans gösterdi. Çoklu sigorta grubu ise 6 misline yakın getiri sağladı. Dolayısıyla farklı stratejilerin uygulanması gereken net ayrımlardan bahsedebilmekteyiz. Alt grupların ağırlığına göre ana endeks değerlemesi değişirken, endeks üstü getirilerin belirleyicisi geçmiş fiyatlamalar olmaktadır. Buna göre ortalamalardan sapma şekli gelecekteki fiyatlamaları belirlemektedir.

Hangi ortalamalar?

Temel olarak en kritik soru budur: aracı kurumların daha fazla komisyon için belirlediği teknik analiz ortalamaları mı, yoksa türetilen başka bir dünya ve kurallar serisi mi? Eğitim kitaplarına ciddi şekilde buna göre bakmak gereklidir. Yazılarımızın ağırlıklı olarak eğitimsel bakış için hazırlandığı açıktır, hedefler vermek yerine daha iyi ve doğrulanmış bakış sunmak gereklidir.

Regresyondan pozitif sapma düştükçe risk iştahı artar

bilinenin aksine aslında gerçek budur

– grafikleri açıp da regresyon doğruları çizersek belli bir ritim içinde hareket ettiklerini görürüz

– bu ritmin oluşturduğu eğiri yüksek getiri bölgelerini tespite yaramaktadır

– son 1 yılda varlık/kaza sigortası grubunun 180 getiriyle reel kazançta kalabilmesi örnektir

– 2022 yılı içinde sigortacılık endeksi regresyon eğrisi altına düşmüştü

– buradan gelen tepkiyle 3 haneli performansı yakaladı

– bu tempoyu sağlayan düşük dalgalanma idi

– son durumda regresyon eğrisi üzerinde hareket etmektedir

– ucuz algısının artması için 10.500 seviyesine gerilemesi beklenebilir

– bu gelişme yaklaşık 3 puanlık düşüş demektir

– böylece regresyon eğrisinden pozitif sapması azalmış ve risk iştahı artmaya başlamış olacaktır.