Selçuk Ecza Deposu 2021 12 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (22.02.2022)

Net Kar beklentilerin üstünde

Öneri: AL
Kapanış Fiyatı: 10,73 TL
Hedef Fiyat: 15.20 TL

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 4Ç21’de yıllık bazda %97 yükselişle 203 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı piyasa ve beklentimiz olan 176 milyon TL net kar rakamının üstünde gerçekleşti. Operasyonel tarafta net satış gelirleri beklentileri aşarken, FAVÖK rakamı piyasa beklentisine paralel geldi. Net satış gelirleri artan ilaç fiyatlarına bağlı olarak 4Ç21’de yıllık bazda %43 artışla 8.014mn TL (Şeker: 7.032mn TL – Piyasa: 7.278mn TL) seviyesinde gerçekleşti. İlaç fiyatlarına hatırlanacağı üzere 2021 Şubat ayında %20 zam artışı gerçekleşmişti. Selçuk Ecza Deposu’nun YS20’de %41,52 (9A21: %40,26) seviyesinde bulunan TL bazında pazar payı YS21’de %40,07 seviyesine geriledi. FAVÖK rakamı ise 4Ç21’de düşen satış ve faaliyet giderlerine paralel yıllık bazda %70 artışla 214mn TL (Şeker: 201mn TL, ve Piyasa: 208mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Artan net satış gelirleri ve düşen maliyetler sonrası Şirket’in 4Ç20’de %6,1 ve %2,2 seviyesinde gerçekleşen Brüt ve FAVÖK marjı 4Ç21’de sırasıyla %6,6 ve %2,7 seviyesine yükseldi. Öte yandan Şirket’in yatırım faaliyetlerinden gelirlerinin 4Ç21de 77mn TL (4Ç20:50mn TL) seviyesine yükselmesi ve net gelirlerin ise 4Ç21’de 4 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi (4Ç20’de 20 milyon TL net diğer gidere karşılık) net kar rakamını pozitif etkiledi.

İlaç Fiyatlarına 2022 yılı için beklentiler dahilinde %37 artış yapıldı- İlaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 19 Şubat 2022 tarihinden itibaren %37 artışla 6.2925 TL seviyesine (4.5786 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışının Şirket net satış gelirlerine 2022 yılı için pozitif etkilemesini beklemekteyiz. 4Ç21 sonuçları sonrası Şirket için 15.20 TL olan hedef pay fiyatımız ile AL önerimizi sürdürüyoruz. Şirket’in hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %42 prim potansiyeli taşımaktadır.

Kaynak: Şeker Yatırım