Selçuk Ecza Deposu 2019 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (13.05.2019)

Artan ilaç fiyatları ile beklentilerin üstünde sonuçlar…

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 4.80 TL

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 1Ç19’da yıllık bazda %67 çeyreksel bazda %157 artışla 253mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 172 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 195 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 1Ç19’da beklentilerin üzerinde gelen FAVÖK rakamı şirketin net kar rakamını destekledi. Ayrıca 1Ç19’da artan net diğer gelirler – tahakkuk etmemiş finansman geliri- (1Ç19’da 42.9mn TL; 1Ç18-30.7mn TL’ye karşılık) ve vadeli mevduatlarından artan faiz gelirleri sonrası kaydedilen 17mn TL yatırım faaliyetlerinden gelirler (1Ç18’de 6mn TL) net kar rakamının artışında etkili oldu. Net satış gelirleri 1Ç19’da artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %27 artışla 4.163mn TL (Şeker: 4.138mn TL, Piyasa: 4.184mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 1Ç19’da yıllık bazda %65 ve çeyreksel bazda %174 artarak 280mn TL (Şeker: 210mn TL, Piyasa:228mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin üzerinde gelen sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. 1Ç19 sonuçları sonrasında hedef pay fiyatımızı 4.80 TL seviyesine (4.20 TL’den) revize ediyor ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %23 prim potansiyeli taşıyor.

Net Satış gelirleri yıllık bazda %27 artış gösterdi. Selçuk Ecza Deposu’nun 1Ç19’de TL bazında pazar payı, ilaç sektöründeki %25,2 büyümeye paralel olarak %42,61 seviyesine (1Ç18: %41,84 – YS18:%42.96) yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 14 Şubat 2019 tarihinden itibaren %26,4 artışla 3.4037 TL seviyesine (2.6934 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı ve artan pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 1Ç19’da geçen senenin aynı dönemine göre %27 artışla 4.163mn TL seviyesine yükselmiştir. Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 1Ç19’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %67 artışla 280mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 1Ç18’de %9.7 ve %5.2 olan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç19’da sırasıyla %11.0 ve %6.7 seviyesine yükseldi.