Selçuk Ecza Deposu 2018 / 3 Aylık Bilanço Analizi / Şeker Yatırım – (11.05.2018)

Selçuk Ecza Deposu 2018 / 1. Çeyrek Bilanço Analizi

Öneri: AL
Hedef Fiyat: 4.75 TL

Beklentilerin üstünde güçlü sonuçlar…

Selçuk Ecza Deposu’nun net kar rakamı 1Ç18’de yıllık bazda %44 çeyreksel bazda %167 artışla 152mn TL seviyesinde gerçekleşti. Şirket’in net kar rakamı beklentimiz olan 96 milyon TL ve piyasa beklentisi olan 110 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi. Özellikle 1Ç18’de beklentilerin üzerinde gelen net satış gelirleri ve FAVÖK şirketin net kar rakamını destekledi. Net satış gelirleri 1Ç18’de artan refereans kuruna bağlı olarak artan ilaç fiyatları paralelinde yıllık bazda %23 artışla 3.284mn TL (Şeker: 3.077mn TL, Piyasa: 3.137mn TL) seviyesinde gelirken, FAVÖK rakamı ise 1Ç18’de yıllık bazda %57 ve çeyreksel bazda %191 artarak 170mn TL (Şeker: 94mn TL, Piyasa:117mn TL) seviyesinde gerçekleşti. Piyasa beklentilerinin oldukça üzerinde gelen sonuçlara piyasanın tepkisinin pozitif olmasını bekliyoruz. 1Ç18 sonuçları sonrasında şirketin 4.75 TL olan hedef pay fiyatımızı ve AL önerimizi koruyoruz. Hedef pay fiyatımız cari pay fiyatına göre %41 kazandırma potansiyeli taşıyor.

  • Net Satış gelirleri yıllık bazda %23 artış gösterdi– Selçuk Ecza Deposu’nun 1Ç18’de TL bazında pazar payı, 1Ç18’de %21 büyüme gösteren ilaç sektörüne paralel olarak %41,84 seviyesine (1Ç17:%41,53, YS17:%41.64) yükselmiştir. Hatırlanacağı üzere ilaç fiyatlarının hesaplanmasında kullanılan referans Euro kuru 20 Şubat 2018 tarihinden itibaren %15 artışla 2.6934 TL seviyesine (2.3421 TL’den) yükseltilmiştir. İlaç fiyatlarına yapılan fiyat artışı ve artan pazar payı şirketin net satış gelirlerine pozitif yansımıştır. Şirketin net satış gelirleri 1Ç18’de geçen senenin aynı dönemine göre %23 artışla 3.284mn TL seviyesine yükselmiştir.
  • FAVÖK 1Ç18’de beklentilerin üzerinde gerçekleşti- Şirket’in artan satış gelirleri FAVÖK rakamını ve marjları pozitif etkiledi. Şirket’in 1Ç18’de FAVÖK rakamı yıllık bazda %57 artışla 170mn TL seviyesine yükseldi. Şirket’in 1Ç17’de %8.7 ve %4.0 olan brüt ve FAVÖK marjı 1Ç18’de sırasıyla %9.7 ve %5.2 seviyesine yükseldi.