Şekerbank: Fazla mı gerildi?

SKBNK yoklaması: Aşağı yönlü gerilimin sonu mu?

SKBNK için bu durumu bir zıtlık, karşıt yatırım modeli olarak görmek mümkün olsa da grafik üzerinden düşündürdüklerine bakmak gerekir. Matematik model kurulamıyor, denklemi üretilemiyorsa da grafik bağlantılı bakış açısı doğrulanabilir olmalıdır. Test edilmemiş, doğrulanmamış piyasada dikkatli olmakta fayda yüksektir.

Yabancı yatırımcı takibindeki BIST50 içindeki hisselere bakınca son 1 ayın getirileri anormallikler içerisindedir: yoklamalarımıza girmiş TUPRS en iyi getiride iken ilk 5in performans ortalaması % 5 üstündedir. Reel getiri bu zaman penceresinde pozitif iken 2021 performansları oldukça dalgalıdır:  ortalaması % 18 üstünde iken en yükseği %60 üstündedir. Bu tür sapmaların olması hali göstermektedir ki grafik bazlı analiz yaklaşımında epey bilgi birikim üzerinden yola çıkmak gerekir.

Bir ters durum olarak da şunu görebiliriz: bu yılın en çok kazandıranları ( ort: ~ % 60 ) son 1 ayda sıfır ortalama çekmiştir. Karşıt yatırım hareketlerini biraz da buradan bakarak görmeyi yitirmeyelim.

Rakamları konuşturursak hisse yoklamada önemli eşikler

Klasik genel yaklaşım bilgimizi basit ifade kutucuklarda verelim:

c = a – b (algoritma kara kutu modelin basit hali) – eşitlik

c = gelecekteki performans değişimi / değişim  (yerli/yabancı yatırımcı beklentisi, harekat planı özü)

a = model bazlı belirleyici geçmiş davranışındaki değişim (algoritma kutusu)

b = model bazlı yakın geçmiş piyasa davranışındaki değişim

—>  performans hızını belirleyen a ve b üzerinden gelen değişimlerdir.

Basit kurallar seti (oyunu anlayabilmek için)

1)      a ve b ters yönlü hareket ederse uzun/kısa pozisyon açma ihtimali artar

a.       a yükselirse, b düşerse uzun pozisyon açılır (alım yönü)

b.      a düşerse, b yükselirse kısa pozisyon açılır   (satım yönü)

2)      Kurallar silsilesi devam edecektir: sayısal modelin algoritmaya dönüşümünü sağlamaktadırlar

3)      Dramatik hata: sadece (b) üzerinden karar alınması. Sebep-sonuç ilişkisi için yetersizdir

Geleceğe not: Model gereği son 1 yılın eşiği 1.279 seviyesindedir. Yani önümüzdeki ayların mücadelesi bu hedefi olanlayacak şekilde gelişebilir. Bu olasılığın ihtimali de mode gereği artmaktadır.

Son gelişmelerle bugünden ileriye bakarsak: denklemdeki c ne olur?

2021 penceresi:

– dinamik kritik eşik: 1.208 Geçmişe göre bu model eşikten sapma gerilimi arttıracak şekilde gelişmiştir.

Portföy tercihleri beklenen vadedeki gerilimlere açıktır. Kurulan yapı sağlığının takibiyle reçete rapor yazılması gerekmektedir.