SDR’ler Hesaba Girince Rezervleri Nasıl Etkiledi?

IMF’nin üye ülkelere tahsis ettiği 650 milyar dolarlık Özel Çekme Haklarından (SDR) payımıza düşen miktarın Ağustos sonuna doğru Merkez Bankası (TCMB) rezervlerine gireceğini ve rezervlerimizin artacağını 10 Temmuz 2021 tarihli yazımda vurgulamıştım

(https://www.mahfiegilmez.com/2021/07/agustos-sonuna-dogru-merkez-bankasnn.html).

6,3 milyar Dolar tutarındaki SDR Ağustos sonuna doğru geldi ve TCMB rezervlerine girdi. Gelen 6,3 milyar dolar tutarındaki SDR, TCMB’nin 27.08.2021 tarihli Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Tablosunda da gösterildi. Aşağıda bu tablonun ilgili bölümü yer alıyor (Kaynak: TCMB.)

Tabloda yer alan 7.731 milyon tutarındaki SDR’ler, IMF tarafından Türkiye’ye tahsis edilen SDR miktarının son durumunu gösteriyor. Yeni tahsis edilen 6,3 milyar Dolarlık SDR gelmeden önce bu tutar 1.394 milyar Dolar idi. Görüleceği gibi 6,3 milyar Dolarlık yeni SDR tahsisi de hesaplara girince brüt rezervlerimiz yükselmiş bulunuyor.

Buna göre aynı tarihte TCMB’nin brüt, net ve swaplar hariç net rezervleri de şu şekli almıştır (Kaynak: https://tcmb-reserves.github.io/)

Buna göre SDR’lerin hesaplara girmesiyle birlikte yukarıda değindiğim yazımda açıkladığım gibi brüt rezervlerimiz artmış bulunuyor. Aynı dönemde net rezervlerde artış, swap hariç net rezervlerdeki açıkta da (eksi rezerv) azalma var.

6,3 milyar Dolarlık SDR takviyesine karşın swaplar hariç net rezervlerin eksi 40 milyar Dolara yakın düzeyde seyretmesi, Türkiye’nin karşısında, dış kaynak elde etme konusunda en önemli engellerden birisi olarak durmaya devam ediyor.