Satın alma müdürleri endeksi

Satın alma müdürleri endeksi: PMI (Türkiye)

Aylık anketlerle oluşturulan satın alma müdürleri endeksi, piyasayı temsil eden büyüklükteki şirket yöneticileriyle hazırlanmaktadır. Birkaç sektörün nabzını tuttuğu için önem verilmesinde fayda vardır. Mutlak olarak ekonomik canlılığı ülke bazında belirtse de, kıyaslamalı olarak, diğer ülkelerle (ekonomi cihazları) kıyaslamakta fayda vardır. Her anket sonucunun getirdiği aylık yapı oluşumu seri halde incelenirse belli bir hikayeye yakınsadığını görebiliriz.  Bunun için de kantitatif modelleri kullanmak da faydalıdır. Hatta, yıllar veya bloklar arası ilişkiye bakara da geleceğin yapılaşması için sağlam fikir sahibi olabiliriz.

Kırılganlık dünyası zenginliktir

Ekonomi cihazındaki davranışların kırılganlık göstermesi veya dalgalanma içinde olması bir problem olarak görülmemelidir: belli bir amaca yönelik çözü için ipuçları taşıdığını düşünmek gerekir. Sonuçta o davranış oldu ise bir sebebi vardır ve bu belli bir sonuca hizmet etmektedir.

Bu hizmetin nasıl bir şey olduğunu analizi geriye doğru çalıştırarak görebiliriz: böylece geçmiş doğrulaması üzerine güçlü adımlar atmış oluruz. Kırılganlıkların dağılımı bir açıdan farklı bir bakış sunmaktadır. Hareketliliğin gözlenmesi gereklidir. Bunun rastgele veya belli düzen içinde yapılması bir davranış modelinin oluşmasını sağlar.

Hatta, kırılganlıklar arası ilişkiye bakarak da gelecekle ilgili doğrulanmış çalışmalar yapmak mümkündür. Sadece belli tür kırılganlıkların dünyasın farklı bir hikaye içerir: burada benzer hesaplamadan çıkan bloklar “sıradışı” hikayeleri barındırmaktadır. Her bloğu kendi içinde eşik olarak görürsek, blok altı hareketler (yıllıktan, çeyreğe, aylığa geçiş) detayları taşır.

Türkiye açısından parlak sonuçlara geçiş dönemi: 52+  dönemi

– siyasi, toplumsal anketlerde ciddi yanılmalar olduğunu görüyoruz

– bu yanılgıları basitçe model değişikliği yapılmamış olmasına bağlamak gerekir

– doğrusal olmayan bir dünyada yaşıyoruz ve giderek şiddetlenmektedir

– son 12 yılın 2. yarısı göreceli daha kırılgan geçmiştir ama bu bir hikayenin hedefidir

– kırılganlıktan beslenen gelecek beklentisi vardır

– arada hastalanarak / virüs kaparak bağışıklığını güçlendirmektedir

– hastalık dönemi zamanlaması sonucun sağlığını belirler

– bazen bu hal şiddetli hal alırsa da döngülerin doğasında bu vardır

– geçmişe göre “göreceli ucuz” hali oluşmuş mudur?

– bunun cevabını kırılganlık doğası veriyor ve olumlu görüyoruz