SASA 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (16.03.2023)

 SASA – 4Ç22 bilanço analiz

Sasa Polyester (SASA) 2022 yılının son çeyreğinde 2.5 Milyar TL net kar elde etti. Şirketin net karında güçlü ciro, diğer faaliyet gelir/gider dengesinden gelen katkı ve ertelenmiş vergi geliri etkili oldu. Şirket 4Ç21 döneminde 709 milyon TL zarar açıklamıştı. 2022 yılı son çeyreğinde 3.5 Milyar TL gelen ertelenmiş vergi geliri şirketin net kar yazmasında etkili oldu. Şirketin net kâr marjı 2022 yılının son çeyreğinde, çeyreklik bazda 7,9 puan artarak %36,7 seviyesinde gerçekleşti.

4Ç22’de yıllık bazda %22’lik artan satış gelirleri…

Şirketin satış gelirleri 4Ç22’de bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %22 artarak 7 Milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin ton bazında çeyreklik satışlarının kırılımına baktığımızda, polyester cips satışları %34 azalarak 97.140 ton, polyester elyaf satışları %42 azalarak 74.599 ton, polyester iplik satışları %1 artışla 43.701 ton, poy satışları %25 azalarak 38.563 ton ve DMT satışları %59 azalarak 1.810 ton olarak gerçekleşti. Toplam ton bazında satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %30 azalarak 258.658 ton olarak gerçekleşti. Şirket’in toplam polyester cips üretimi, polyester elyaf üretimi, polyester iplik üretimi, poy üretimi ve DMT üretimi ise %18,4 azalarak 349.187 ton olarak gerçekleşti.

642 Milyon TL’lik FAVÖK elde edildi…

Şirketin FAVÖK’ü 4Ç22’de 642 Milyon TL olarak gerçekleşirken 2021 yılının aynı dönemine kıyasla %62 azalış gösterdi. Şirketin FAVÖK marjı 2022 yılının son 3 ayında %9,1 seviyesinde gerçekleşerek yıllık bazda 20,6 puan azalış gösterdi. Şirketin azalan FAVÖK karında yüksek maliyetler etkili oldu. Maliyetlerin detayına baktığımızda artan direkt ilk madde ve malzeme gideri, enerji, işçilik ve yedek parça ve bakım giderinin etkili olduğu görülmektedir.

12 Aylık Sonuçlar…

Şirket 2022 yılının tamamında 31 Milyar TL satış geliri elde ederek cirosunu 2021 yılına göre %112 artırdı. Şirket 12A22 döneminde 24,1 milyar TL lik satışların maliyeti kaleminden gider yazmıştır. Bu maliyetin büyük bölümünü direkt ilk madde ve malzeme gideri oluşturmaktadır. Şirketin brüt kar marjı 12A22’de 3,2 puan azalarak %22,1 seviyesinde gerçekleşti. Şirket bu dönemde 5,9 milyar TL FAVÖK elde ederken şirketin FAVÖK tutarı 2021 yılında 3,3 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Şirketin FAVÖK marjı 2022 yılında %19 seviyesinde gerçekleşmiştir. Sonuç olarak şirket 2022 yılsonunda 10,5 Milyar TL net kar elde ederken şirketin net kar marjı %34 oldu. Şirketin 2021 yılsonu net karı 697 milyon TL iken net kar marjı %4,7 seviyesindeydi.

Net borçta ve özkaynaklarda artış…

Şirketin net borç pozisyonu son çeyrekte %19 artış göstererek 25,2 milyar TL olurken özkaynakları ise %25 artış göstererek 16,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin net borç/ FAVÖK rasyosu çeyrekten çeyreğe yükselmeye devam ediyor. Ancak yatırımların devreye alınmasıyla birlikte gelecek nakit akışlarını izliyor olacağız. Şimdilik şirketin net borç/FAVÖK rasyosu 3.6 ile hemen hemen sınırda bulunuyor. Şirketin nakit değerleri 2021 yıl sonuna göre 1,3 milyar TL azalarak 803 milyon TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 2,2 milyar TL, finansman faaliyetlerinden ise 9,9 milyar TL giriş olurken yatırım faaliyetlerinden 14 milyar TL nakit çıkışı gerçekleşti.

2023 yılı yatırımları…

Adana ili Yumurtalık bölgesinde yapılması planlanan Petrokimya yatırımına destek olarak mevcut üretim tesislerinin bulunduğu Adana yerleşkesinde; yatırım bedeli yaklaşık 1.096.000.000 USD olan ve 1.500.000 ton/yıl kapasiteli PTA Üretim Tesisi Yatırımı devam etmektedir. 2023 yılı üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanan bu tesisten bugünkü fiyatlarla ilave yıllık 225 Milyon USD civarında FAVÖK sağlanması beklenmektedir. Şirket tarafından yatırım bedeli tahmini 150 Milyon USD, yıllık 330.000 ton kapasiteli tekstil cipsi, şişe cipsi, pet cipsi üretim tesisi yatırım kararı alınmış olup bu yatırımın 2023 yılı dördüncü çeyreğinde devreye alınması planlanmaktadır. Bu yatırımın ciroya yıllık katkısı bugünkü rakamlarla yaklaşık 450 milyon USD arası olması beklenmektedir. Şirket tarafından gelecek kuşaklara yeşil ve temiz bir dünya bırakma sorumluluğu ve sürdürülebilirlik ilkeleri kapsamında, Şirket’in Adana merkez sahasındaki binaların çatılarına yıllık 28.000 MWh enerji üretimi sağlayacak Güneş Elektrik Santralleri (GES) kurulmasına karar verilmiştir. 2023 yılının ikinci çeyreğinde devreye alınması planlanan yatırımla ilgili çalışmalar devam etmektedir.

Değerlendirme…

Şirketin satışları yüksek enflasyon etkisi ile artış gösterse de çeyreklik bazda bakıldığında üretim tarafında azalmalar görülmektedir. Tekstil PMI verilerine de bakıldığında sektörde daralmanın olduğu teyit edilmektedir. Artan maliyetler, marjlardaki gerileme ve karın ertelenmiş vergi gelirinden elde edilmesini olumsuz bulmakla birlikte şirketin uzun vadeli yatırım temasını değerli buluyoruz.

Kaynak: İntegral Yatırım