Sabancı Holding 2022 4. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (6.03.2023)

“Sabancı Holding’in 4Ç2022 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 16,6 Milyar TL ile Yine Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti…”

Öneri “AL”
Kapanış Fiyatı: 43,94 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 60,30TL

Sabancı Holding’in 2022 yılı son çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %221 oranında artarak 16.613mn TL’ye çıkmış ve hem bizim beklentimiz olan 11.057mn TL’nin hem de piyasa beklentisi olan 10.423mn TL’nin oldukça üzerinde gerçekleşmiştir. Yüksek kar rakamında Akbank, Aksigorta, Akçansa, Çimsa ve Enerjisa Enerji’nin beklentilerin üzerinde kar açıklaması etkili olmuştur.

Sabancı Holding’in banka-dışı grup şirketlerinin satış gelirlerinin toplamından oluşan kombine gelirleri 4Ç2022’de bir önceki yılın aynı dönemine göre %121 oranında artarken, FAVÖK’ü de aynı dönemde %70 oranında artarak 8.477mn TL olarak gerçekleşmiştir. Enerji, Perakende ve Çimento gruplarının FAVÖK’leri sırasıyla %100, %75 ve %363 oranlarında artmıştır. Böylece Enerji, Perakende ve Çimento grubun karları %105, %137 ve %469 oranında artarak konsolide kar artışına olumlu katkı sağlamışlardır. Diğer taraftan Sanayi ve Finansal Hizmetler (Sigorta) grubu karları ise sırasıyla %18 ve %43 oranlarında azalmıştır.

Bankacılık kategorisinde yer alan Akbank’ın, Sabancı Holding’in konsolide karına katkısı 4Ç2021’deki 2.054mn TL’den 4Ç2022’de 8.893mn TL’ye yükselmiştir.

Holding’in solo net nakit pozisyonu Eylül ayı sonundaki 4,4 milyar TL’den (Aralık 2021 2,5 milyar TL) Aralık ayı sonunda 3,1 milyar TL’ye gerilemiştir. Diğer taraftan bankacılık dışı 2022 Eylül sonunda 0,7x olan Net borç/FAVÖK (bankacılık dışı) oranı da 2022 Aralık ayı sonunda yüksek FAVÖK’ün etkisiyle 0,4x seviyesine gerilemiştir. Holding’in 2021 yılı sonundaki %23,9 seviyesindeki Bankacılık dışı özsermaye karlılığı da 2022 yılı sonunda %31,1 olarak gerçekleşmiştir.

Sabancı Holding’in hedef hisse fiyatını, grup şirketlerinden Akbank, Akçansa, Çimsa ve Kordsa ile ilgili hedef değerlerimizdeki değişiklikler ve tahminlerimizdeki güncellememize bağlı olarak 48,42TL’den 60,30TL’ye yükseltiyor ve daha önceki “AL” önerimizi ise koruyoruz.

Kaynak: Ziraat Yatırım