Risk Yönetim Sistemi Sigorta Faaliyetlerine Entegre Oldu

Anadolu Sigorta’dan Önemli Bir Adım Daha

Anadolu Sigorta Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi Projesi’ni Tamamladı. Anadolu Sigorta sürdürülebilirlik yolculuğunda önemli bir adım daha atarak, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’ni hayata geçirdi. Sürdürülebilirlik yaklaşımını iş süreçlerinin bir parçası haline getiren Anadolu Sigorta, 2020 yılı Nisan ayında başlattığı projeyi Kasım ayında tamamladı. Şirket, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi Projesi kapsamında, operasyonel faaliyetlerinde başarı ile yürüttüğü sürdürülebilirlik uygulamalarına ilave olarak, sigortalama ve fon süreçlerinde de sürdürülebilirlik ilkelerini uygulamaya başladı.

Sorumlu sigortacılık bakış açısıyla sunduğu ürün ve hizmetleri, topluma ve müşterilerine fayda sağlamak amacıyla geliştiren Anadolu Sigorta, çevresel ve sosyal risk yönetimi konularını da sigortacılık faaliyetlerine entegre etti. “Sorumlu Yatırım” ve “Çevresel ve Sosyal Etkilerin Yönetimi” politikalarını yayımlayan Anadolu Sigorta, bu alandaki hassasiyetini ve taahhütlerini de ortaya koydu. Şirket, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi kapsamında sigortalama işlemlerini yürütmeden önce söz konusu faaliyetleri, taşıdığı çevresel ve sosyal risk potansiyeli açısından da değerlendirmeye tabi tutacak.

Gelecek dönemde çevresel ve sosyal açıdan toplum ve doğa için geri dönüştürülemez riskler içerdiği düşünülen alanlarda sigortalama ve yatırım faaliyetlerinde bulunmayacaklarını açıklayan Anadolu Sigorta I. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, bu faaliyet alanlarının belirtildiği “Yasaklı Faaliyet Listesi”nin hem sigortalama hem fon yönetimi süreçleri için geçerli olacağını ifade etti. Uluslararası standartlar ve iyi uygulamalar ile uyumlu olarak kurgulanan Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi’nin hayata geçmesiyle birlikte Türkiye’de ve sektördeki öncü rollerini sürdürdüklerini belirten Tiryakioğlu, “Sürdürülebilirlik anlayışını şirket politikalarımıza dahil ederek pek çok proje geliştirdik. Uzun zamandır gündemimizde olan bu konuyu Sürdürülebilirlik, Çevre ve İklim Değişikliği gibi politikalar yayımlayarak, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi Projesi ile devam ettiriyoruz. Ekonomik performansın yanı sıra çevresel ve sosyal etkilere yönelik performansın da paydaşlarla şeffaf biçimde paylaşıldığı yıllık Sürdürülebilirlik Raporlamalarımızın yanında, Çevresel ve Sosyal Risk Yönetimi Sistemi projemizin de sektörümüz açısından rehber oluşturacağına inanıyoruz” dedi.