Reysaş, Asya Su’yu satın alacak

Reysaş, yeni kurulacak demiryolu şirketinin yatırımlarını sağlamak üzere Asya Su hisselerinin satın alınmasını kararlaştırdı.

Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş, kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni demiryolu şirketinin gerçekleşecek yatırımlarını sağlamak üzere, unvanı ve faaliyet konusu, yapılacak olağanüstü genel kurulda değişecek Asya Su Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin satın alınmasının karalaştırıldığını bildirdi.

Reysaş Tacımacılık’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlanan özel durum açıklamasında finansal duran varlık edinilmesine ilişkin bilgi verildi.

Şirketin sırasıyla 30 Mayıs 2011 ve 22 Haziran 2011 tarihlerinde özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurduğu üzere, kısmi bölünme yoluyla kurulacak yeni demiryolu şirketinin gerçekleşecek yatırımlarını sağlamak üzere, unvanı ve faaliyet konusu, yapılacak olağanüstü genel kurulda değişecek 150 bin lira sermayeli Asya Su Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sermayesinin 149 bin 995 liralık kısmına isabet eden 149 bin 995 adet hissesinin şirket tarafından satın alınmasına karar verildiği kaydedildi.

Şirket 22 Haziran 2011 tarihinde, kısmi bölünme yolu ile kurulacak demiryolu şirketi için öncelikli olarak unvanı ve faaliyet konusu değiştirilecek 1 milyon lira sermayeli CHV Madeni Yağ Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş.’nin sermayesinin 995 bin liralık kısmına isabet eden 995 adet hissesinin şirket tarafından satın alınmasına karar verildiğini duyurmuştu.

30 Mayıs’ta KAP’a yapılan açıklamada ise Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19. ve 20.maddeleri, Sermaye Piyasası Kurulu’ nun Seri: I No:26 Tebliği’ nin 11. maddesi ve Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca şirketin demiryolu yatırımlarına ilişkin demirbaş ve gayrimenkullerinin kısmi bölünme yöntemiyle kurulacak veya demiryolu şirketine dönüştürülecek bir şirkete ayni sermaye olarak konulabilmesi için kısmi bölünme işlemlerinin yürütülmesi ve tamamlanması için gerekli tüm işlemleri yürütmek ve kararları almak üzere Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi hususunun 28 Nisan 2011 tarihinde yapılan genel kurulda kabul edildiği hatırlatılmış, bu hususla ilgili Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde de gerekli girişimlerde bulunulduğu belirtilmişti.

Aynı açıklamada ayırca, kısmi bölünme sonrasında kurulacak veya demiryolu şirketine dönüştürülecek şirketin ayni sermayesinin Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş’ye ait olacağı, ayrıca ayni sermayesi Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. tarafından konulan bu demiryolu şirketinin daha sonra mevcut hisselerinin yüzde 50’sinin FIAB International S.A. şirketine satılacağı duyurulmuştu.

Kaynak: Bloombeg HT

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir