Reel Kesim Güven Endeksi / Nisan 2017

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Reel Kesim Güven Endeksi rakamlarını açıkladı.

Rapora göre;

2017 yılı Mayıs ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2142 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2017 yılı Mayıs ayında RKGE, bir önceki aya göre 2,0 puan azalarak 109,2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, genel gidişat, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı ve sabit sermaye yatırım harcaması endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve mamul mal stoku miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak 104,8 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası