Reel Kesim Güven Endeksi / Aralık 2016

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Aylık Reel Kesim Güven Endeksi rakamlarını açıkladı.

Rapora göre;

2016 yılı Aralık ayında İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayinde faaliyet gösteren 2098 işyerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirilmiştir.

2016 yılı Aralık ayında RKGE, bir önceki aya göre 5,3 puan azalarak 98,4 seviyesinde gerçekleşmiştir. Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki toplam istihdam miktarı endeksi artış yönünde etkilerken, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim miktarı, gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarı, mevcut mamul mal stoku miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması ve mevcut toplam sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkilemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) bir önceki aya göre 4,0 puan azalarak 103,6 puan seviyesinde gerçekleşmiştir.

Raporun tamamına ulaşmak için tıklayın.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Finkafe'de Paylaş