Ray Sigorta 2024 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Trive Yatırım – (26.04.2024)

Finansal Değerlendirme

Ray Sigorta son dönem bilançosunda 924.17 Mln TL kâr açıkladı. Net kâr/zarar, 2024/03 çeyreklik bazda bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %654.97 artış bir önceki çeyreğe göre %647.48 artış göstermiştir. Şirket 2024/03 döneminde 924.17 Mln TL net kâr açıklamıştır. Net kar marjı 2024/03 döneminde %29.68 oranında artarak %107.97 seviyesinde gerçekleşirken geçen yıl aynı dönem %78.29 düzeyinde gerçekleşmişti.

2024/03 toplam teknik gelirleri 2.05 Mlr TL düzeyinde gerçekleşti. Şirketin toplam teknik gelirleri 2024/03 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %148.69 artış göstermiş olup 2.05 Mlr TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Toplam teknik gelirler bir önceki çeyreğe göre ise %31.66 artış göstermiştir. Toplam teknik gelirler bir önceki çeyreğe göre ise %7.27 azalış yaşanmıştır.

Teknik Kar marjı %41.81 düzeyinde gerçekleşti. Teknik kar marjı, 2024/03 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %22.82 artış göstermiş olup %41.81 düzeyinde gerçekleşmiştir. Bir önceki çeyreğe göre ise %20.57 artış gözlenmiştir.

Hasar prim oranı %-44.98 düzeyinde gerçekleşti. Hasar prim oranı son çeyrekte önceki çeyreğe göre %27.65 artarak %-44.98 düzeyinde gerçekleşti. Geçen yıl aynı dönem ise %-59.78 düzeyindeydi.

Özsermaye kârlılığı %86.63 düzeyinde gerçekleşti. Özsermaye kârlılığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %44.83 artış göstermiş olup yıllık bazda %86.63 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam yükümlülükler içinde özsermayenin payı ise geçen yılın aynı döne

Kaynak: Trive Yatırım