Piyasa hafızası: Türkiye yatırım fonu

Türkiye Yatırım Fonu (TUR):  Fon girişi canlanır mı?

Sermaye hareketlerinin belirleyiciliği üzerine çalışmalar sürerken ortaya çıkan temel tespit: siyasi iklimin elverişli olması cazibeyi arttırmaktadır. Bunu birkaç adım öteye götürerek sorabiliriz: sermaye hareketlerinin akışı tahmin edilebilir hale getirilirse, siyasi iklim de buna uygun tahmin edilebilir mi? Hangisi daha önce gelir veya pratikte tahmin edilebilirliğe uygundur? Eğer ki toplumsal araştırmalar, sermaye hareketlerine eklemlendirilip modellenebilirse geleceğin manzarası epeyce temiz görülebilmiş olacaktır. Bu iddiamızı sayısal bakışla korumaya devam edebiliriz.  Son 3 ayın ortalama hacmi, son 1 ayda % 40 aşılmışken beklentiler de elbette değişiyor olmalıdır. Açıktır ki kurumsal yatırımcı yavaş hareket eder ve CDS düşmeye devam ettikçe hızlanacaktır. Son 52 haftanın yükseğinden ~%20 altında iken ve dibinden %100 yükselmemişken cazibe üzerine düşünmek gerekiyor.

Sermaye hafızası: geçmişi unutur mu?

Dönem Net para akışı (milyon $)
Son 10 yıl – 412
Son 5 yıl -139
Son 3 yıl -142
Son 1 yıl -185
Son 6 ay -155
Son 3 ay -98
Son 1 ay -71

Yukarıdaki tablodan görüldüğü gibi 10 yılın hesabını yapmış bir hafızayla karşı karşıyayız: ülke yatırımlarını bir dönem yakından takip edip, faydalanmış ama bazı gelişmeler sonucu küserek uzaklaşmıştır: böyle olmakla birlikte giderek çıkışın (negatif akış) azaldığını düşündürecek gelişmeler var. Piyasa hafızasında ortalamaya dönüşler vardır: normal yakalanır ve üzerine yeni gelişmeler konarak piyasa üstü getiri hedeflenir.

Performans

Dönem Getiri (TUR) % ETF kategori ortalama getiri
1 ay -0.23 -2.10
3 ay -12.91 0.40
Son yıl (2023) -16.49 1.66
1 yıllık 48.88 -5.81
3 yıllık 15.60 4.03
5 yıllık 1.76 -0.46

Gelişmekte olan ülke sıfatı ve faiz politikası etkisiyle, beklentinin halen yüksek olduğunu genele göre primli haliyle görmekteyiz. Bir başka deyişle, faiz arttırmayan ülke için beklenti yeni seçim kabinesiyle daha pozitif hal alabilecektir. Bu tespitleri çıkarmak için geçmiş fiyat dalgalanmaları ipucu vermeye devam ediyor.

Bir referans noktası olarak 3 veya 5 yıllık getiriyle genel ETF piyasası ortalaması kıyaslanabilir ama bunun dinamik, hareketli şekilde yapılması daha doğru sonuçlar verecektir. Yine aynı yere çıkıyoruz:  piyasa hafızası belirleyici rolünü sahneler. Hafızadaki dalgalanma (volatilite) klasik analizlerden ayıt edici tespitler sağlar.

Dalgalanma verileri ne diyor?

10,20,30 gün RSI değerleri sırasıyla: 54, 49, 48

– RSI bileşik değeri üzerinden ağırlaştırma yapar ve zamanda incelersek aynı sonuca giden model tasarlanabilir

– buna göre, bileşik RSI 50 üzerine ilerledikçe fiyat gelişiminin Bollinger içinde karşılığı olacaktır

– Bollinger 30 günlük üst bandı 35 $ seviyesini aşabilir durumda ve hedef olarak görülebilir