Piyasa hafızası: TESLA

TESLA (TSLA): Çığır açtıran piyasa hafızası

TESLA için ciddi şekilde açık pozisyon taşıyan ve sert düşüşe para yatıranların büyüyen zararlarını görmeye devam ediyoruz: son 3 ayın dibine göre performans % 40 olurken, 52 hafta dibine göre performans % 110 oldu. Ortalamalar ve dalgalanmalar için tamamen yeni yorumlarla bakış ve daha fazla matematik kullanımı gerekiyor. Piyasaların hafızası vardır ve bunu ortaya çıkaran bakış açısı üretilmedikçe, şaşırtıcı görülen sonuçlar daha hızlı artacaktır. Orta vadeli ortalamaları üzerinden bakarsak: göreceli ucuzluk hali artmaya devam ediyor. Hızlı gibi görülen aylık performansların ihmal edilebilir kalacağını düşünebiliriz.

Piyasa hafızası: ortalamalar ve neresindeyiz?

Temel problem sorusunu farklı şekilde belirtmenin yollarından biri de “göreceli ucuzluk” halini yakalayabilmektir. Bunun için de piyasanın geçmişten gelen hafızasına bakmak gerekir. Göreceli ucuz/pahalı oluşumu birikimsel bir süreçtir. Dalgalanma hali bu sürecin temiz/gürültülü olup/olmadığı hakkında bilgi vermektedir.

Teknik tablo: farklı çıkarımlar

Aşağıdaki tabloda ortalamalar arası mücadeleyi basitçe görmek mümkündür ama yanıltıcı olabilir: piyasa hafızasını ortaya çıkarabilmek için daha gerçekçi göstergelere bakmakta fayda vardır. Eldeki temel malzeme tablodaki gibi ise bununla çalışmak gereklidir.

Bakışımıza göre geçmişin ağırlığı davranışları belirleyen temel faktördür: buna göre günümüze yaklaştıkça ağırlaştırma yapmak yerine geçmişe gittikçe yapmakta fayda daha yüksek görülmektedir.

Bu da bizi “200 gün ” faktörünü esas almaya götürmektedir. Ağırlığı bu parametreye kaydırırken, zamanla gelen 2023 artan etkisini sonraki esas parametre olarak görmekteyiz. Bu yıl veya 2023 etkisi 150 gün ortalamaya yaklaşmaktadır. Bu şekilde görmek gereklidir.

Dönem Hareketli Ortalama Fiyat Değş. Fiyat Değş. (%) Ortalama Hacim
5 gün 203.95 29.50 15.99 150.804.031
20 gün 182.26 52.77 32.74 127.146.133
50 gün 180.23 22.82 11.94 127.691.492
100 gün 179.02 94.20 78.65 153.546.313
200 gün 198.34 -92.59 -30.20 124.049.469
Bu yıl 175.88 90.79 73.71 155.577.172

Bu model bakıştan çıkartılabilecek basit çıkarım için tabloya bakmak ve buna uygun hikaye üretmek yeterlidir:

– görüldüğü gibi 200 günlük ortalama, diğerleriyle kıyaslayınca en yüksek 2. değer kalmaktadır. Ağırlıklandırılmış halde baktığımızda daha da yüksek sıralama almaktadır. Bu durum da “bileşik ortalama” diyebileceğimiz hesabın halen yüksek kalmasından dolayı bu eşikten, referans çıpadan uzaklaşmanın çok da kolay olmayacağını göstermektedir: buna piyasa hafızası izin vermemektedir. Haber veya gelişmelerle ilgisi olmadığını, modelimiz gereği düşünmekteyiz.

Zaten düşüncemizi doğrulayan primler oluştu ve bileşik ortalamadan pozitif sapmayla geçen 5 gün yaşadık: % 16 primi, tabloda görülen yüksek hacim ortalamalı pek az hisse sağlamıştır. Son 20 günlük prim de yüksek görünse de günlük tempo olarak baktığımızda, 5 güne göre düşük kaldığını görmeliyiz.

Sonuç olarak: piyasa hafızası belirleyici rolünü sahnelemiştir. Elbette bunu sağlayan hafızadaki dalgalanma (volatilite) olmaktadır. Buna da ileride göstergeler üzerinden geleceğiz.

Yine hatırlatalım: klasik analizdeki gibi, ortalamaları destek/direnç rolleriyle sinyal yorumcusu olarak görmemekte ısrarcıyız.