Pınar Süt 2016 / 9 Aylık Bilanço Analizi / Bizim Menkul – (09.11.2016)

Satışlar Düşerken Karlılık Arttı…

YBB TL Getiri -3,4%

Temettü Verimi 5,6%

 Pınar Süt’ün son dönem fiyatlamasıyla 2016 ve 2017 FAVÖK/Net Kar beklentilerine göre oluşan çarpanların Şirket’in tarihi ortalama FD/FAVÖK-F/K çarpanlarına göre iskontolu seviyelerde olması; 2016 üçüncü çeyrekte satış gelirlerinde azalma olmasına rağmen etkin maliyet ve gider yönetimiyle brüt kar, faaliyet karı ve FAVÖK’te yaşanan artış ve marjların yükselmesi nedeniyle şirketi araştırma kapsamımıza alıyoruz.

 Süt ve süt ürünleri pazarı 2016 yılının ilk 9 ayında tonaj bazında %1,6 büyüme kaydederken pazarın toplam cirosu 2,5 milyar TL ile 2015 yılının aynı dönemindeki 2,4 milyar TL’ye göre %3,4 artış kaydetmiştir. İşlenmiş ve işlenmemiş gıda enflasyonunun düşen turizm istatistikleri ve Rusya’ya yapılan ihracatın azalması nedeniyle düşük seyretmesi sektörün ciro/tonaj artışının nispeten düşük kalmasının nedenidir. Kişi başı süt tüketimi Türkiye’de 16 lt iken AB’de 62 lt ve ABD’de 74 lt olması sektörün potansiyelini göstermektedir.

 Pınar Süt 2016’nın ilk 9 ayında 243,4 bin ton satış yaparak 798,4 milyon TL net satış geliri (2015/09 232,5 bin ton/750,4 milyon TL) elde etmişken 2016 üçüncü çeyrek geliri 253,8 milyon TL ile 279 milyon TL piyasa beklentisinin altında kalmıştır. (20153Ç: 260,3 milyon TL) Krem peynir segmenti hariç bütün kategorilerde pazar lideri olan Pınar Süt’ün 2016 yılının ilk 9 ayında pazar payı %16,3 olmuş ve 2015 yılının ilk 9 ayındaki %17,5’e göre 1,2 yüzde puan (yp) gerilemiştir. Satışlarının büyük bir kısmını (2016/09:%83) Pınar Süt’ün %31 oranında iştirak ettiği ilişkili taraf şirketlerinden Yaşar Birleşik Pazarlama üzerinden gerçekleştiren Şirketin ihracat payı %11’dir.

 2016 ilk 9 ayda ve üçüncü çeyrekte brüt kar marjını 2015 yılının aynı dönemlerine göre sırasıyla 2,3 ve 1,3 yp artırarak %15,8 ve %15,4 seviyesine çıkaran şirketin FAVÖK marjı da benzer şekilde 2016 yılında 2,1 ve 1,8 yp artmıştır. Düşük seyreden gıda enflasyonunu ve 2014 Temmuz ayından beri 1,15 TL’de sabit kalan çiğ süt taban fiyatının etkisiyle maliyetlerin gelirlerine oranla daha fazla düşmesi marjı destekleyen temel faktör olmuştur. Pazarlama giderlerinde reklam giderlerinde yapılan kesintiler, genel yönetim giderlerinde personel giderlerinde yapılan kesintiler şirketin faaliyet giderlerinin 20163Ç’de 20153Ç’ye göre gerilemesini beraberinde getirmiştir. Artan brüt kar ve düşen faaliyet giderlerinin etkisiyle şirketin esas faaliyet karı %35,4 artışla 13,2 milyon TL olmuştur. FAVÖK rakamı da benzer şekilde %27,2 artışla 19,4 milyon TL kaydedilmiş olmasına rağmen piyasa beklentisi 24 milyon TL’yi karşılayamamıştır.

 2016 3Ç’de şirketin net dönem karı 12,2 milyon TL 2015 yılının üçüncü çeyreğindeki 7,5 milyon TL’ye göre %63 artmış olmasına rağmen piyasa beklentisi 13 milyon TL’nin bir miktar altında kalmıştır. 2016 yılının ilk 9 ayındaki dönem karı 2015’in aynı dönemine göre %45 artışla 55,5 milyon TL kaydedilmiştir.

 2016 yılının ilk 9 ayında işletme sermayesinde bir miktar kötüleşme göze çarpmaktadır. 2015/09 döneminde %7,3 olan ticari işletme sermayesi/net satış oranı 2016/09 döneminde %10,2 olmuştur. 60 milyon TL finansal borcu, 45 milyon TL ilişkili taraflara ticari olmayan borcu bulunan şirketin finansal yatırım ve özkaynak yöntemiyle muhasebeleştirilen iştiraklerinin değeri 141,6 milyon TL’dir.

Raporun tamamı için tıklayın.

TÜM BİLANÇO ANALİZLERİ İÇİN TIKLAYIN!