Petrol düşüşe direniyor

Tempolu enerji piyasası: Brent petrol

Petrol piyasası şubat ayını da yüksek dalgalı serisini devam ettirecek şekilde bitiriyor. Dalgaların seri aylar halinde gelmiş olması bir enerji birikimine işarettir. Bu seri boyunca kırılma olmaması hali ise biriken enerjinin ters yönlü başlangıç hareketine giderek daha fazla yaklaştığını göstermektedir. Zaten ayı piyasası – boğa piyasası döngüsü de bu tür enerji birikimleri sonucu oluşmaz mı? Fay hatları, kırılmalar, üst üste binen trend etkileri hepsi aynı ama hizmet etmektedir: daha rekabetçi piyasa. Sahadaki hareketleri anlamlandıran bakış açısı da her zamanki gibi sayısal modellerden geçmektedir.

Geçmişten bazı vakalar: öncesi ve sonrası

Tabloda ortalamaların hareketlenmeleri üzerinden anlamlandırmalar yapmaktayız: bunun için de temel matematik bilgimizi kullanıyoruz. Yani çok da derin hesaplara gitmeden de alınabilecek sonuçlar, görülebilecek ipuçları vardır.

Ortalama olarak 3 basamaklı parametre kullanmaktayız: böylece ara dalgalanmaların etkisini yumuşatacak piyasayı izleme aracımız olmaktadır. 3 basamaklı ortalama tercihi kişisel tecrübelerle ayarlanabilir ancak her durumda geçmiş vakalarla tercih mantığı doğrulanmış olmalıdır: bu ortalamaları kullanan model denkleminizin sağlam kalıp, sürdürülebilir çalışması için gereklidir

Tarih (Aylık) Haz. 2014 Ağu. 2020 Haz. 2022
Ortoalama1 ($) 72.55 78.92 66.55
Ortalama2 ($) 89.23 76.65 72.55
Oran (2/1) 1.2299 0.9712 1.0902
Sonrası değişim (%)  ~ -75 puan ~ +500 puan ?

Ortalamaların oranı geçmişteki ayı ve boğa zirve dönemine göre ortada kalıyor. Bu durumda da spekülatif sorular artıyor elbette: yön ne olur? Haziran 2022den bu yana belirgin düşüş hali devam eder mi? Bunun cevabını kabaca ortalamalar verse de daha ince hesaplamalara gitmek gerektiği açıktır. Bunun için de piyasa hareketlerinden, tıpkı ortalama gibi türeyen göstergeler üretmek gerekiyor. Öyle ki: mevcut göstergelerden daha “aydınlatıcı” yönleri ağır basmalıdır.

Tablo açılan makasa işaret ederken

Model bazlı gösterge hesabımıza göre dalgalı seyir devam ederek yönünü yukarı kırmaya başlayacaktır: sebebi de aşağı yönlü hareket boyunca birikmiş olan enerjidir. Bu enerjinin piyasada mevcut kırılmanın tersine gelişme sağlayacağını aldığı değerlerin pozitif gelişiminden görmekteyiz. Bir başka deyişle göstergeyi ivme yönü ve değeri olarak düşünebiliriz. Gösterge işareti, + veya -, gideceği yönü, aldığı değer ise bu yöndeki hareket şiddetini göstermektedir. İvme hızın değişim miktarı olduğuna göre, zamanda oluşan her hareketin ürettiği hız ve türevi olarak ivme vardır.

Yukarıdaki tablo üzerine gösterge gelişimini yerleştirince gördüklerimizin bir kısmı:

– aylık fiyat gelişiminin yüksek dalga boyu hali boğa piyasası inşasına yaramaktadır

– her düşüşün piyasayı aşağı yönlü baskıya “daha az” maruz bırakacağını düşündüren gösterge takibindeyiz