PETKM: İstikrarlı döngüler

PETKM – Güçlü tempo desteği sürüyor

PETKM tempo düşürmeye fırsat bırakmadan döngülerini devam ettiriyor görünmektedir. 2021 yılı 1. ve 2. yarılarını kıyaslarsak tekrarlanabilir hareketlerini korumaktadır. Bu durum da yaz dönemine doğru yukarı ivmelenmeyi açık tutmaktadır.

Bunun nedenini belli kurallar çerçevesinde görmeye çalışırsak, takip ettiğimiz model sinyallerine bakmak gerekir. Belli zaman çerçeveleri ve zaman birimi içinde fotoğrafı görmeye devam ediyoruz.

Yılın bilançosu: mart ayı makası etkisi (zaman ölçeği)

Halen yeterince sorgulanmadığı ve anlam çıkarımlarında bulunulmadığını düşündüğümüz mart 2021 günlük hareketleri bir algoritmanın izdüşümlerini taşıyor olabilir mi ?

PETKM özelinden bakarsak; aşağı yönlü genel piyasa kırılımı öncesinde hissenin mart ayında başlayacak yukarı trende güçlü şekilde geçme isteğinden bahsedilebilir mi ? Mart ayı ilk yarısı bu trendi anlatırken, 2. yarısında görülen hızlı toparlanma dikkat çekici idi: aşağı yönlü kırılımını pek çok hisseye göre 2-3 gün ile sınırlı tutmuş olmasını algoritmik sinyal anlamında önemsemek gerekir.

Çabuk toparlanmayla geçen mart 2. yarısı öncesi ise, 2 hafta üst üste gösterdiği günlük bazlı istikrar motifini destekleyici bulmaktayız.

Belli istikrar iklimi içinde olan hisselerin beklentisi, grafiğe bakınca yüksek görünmektedir. Bir hareketlenme öncesi enerji birikimi olarak düşünülebilir. PETKM için bu durumu yıl içinde, özellikle ilk yarısına görmekteyiz:

– algoritmik sinyal gücü açısından 2021 başlangıcı (+ etki)

– ocak 2021 günlük bazda yataya yakın, az bozunumlu hareket (+ etki)

– ocak 2021 ilk yarısı görülen güçlü sinyallerin şubat içinde daha kısa süre de olsa tekrar etmesi (+ etki)

– mart 2021 ilk yarısında ocak-şubat ortalamasından çok daha güçlü sinyal birikimi (+ etki)

– nisan 2021 günleri içinde, mart 2021 kadar olmasa da güçlü geçmesi (- etki)

– mayıs 2021 içinde nisan kadar bile güçlü sinyal gelmemiş olması (- etki)

Ayların zamanda kıyaslanmasına bakarsak güçlü sinyallerin zayıflayarak devam etmiş olmasını tehlike olarak görmemek gerekir. Ortalama sinyal gücü olarak bakarsak ana eğilimi korumuş olmaktadır.

Mart ayı 2. yarısından günümüze gelen katmanı, ilk yarıyla kıyaslarsak olumlu beklenti korunabilir.

Daha kısa vadeli zaman ölçekleri de grafiksel bakış dahilinde, tutarlıdır.