Petkim 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (10.05.2023)

“Petkim’in 1Ç2023 Ana Ortaklık Net Dönem Karı Yatırım Faaliyetlerinden Gelirlerin Etkisiyle Beklentileri Aştı…”

Öneri “TUT”
Kapanış Fiyatı: 12,17 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 15,45TL

Petkim’in 2023 yılının ilk çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 154,7mn TL ile piyasa beklentisi olan 15mn TL’nin üzerinde, bizim beklentimiz olan 255mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 1.753,7mn TL ana ortaklık net dönem karı kaydetmişti. Tahminimizdeki sapmada, operasyonel karlılığın beklentimizden oldukça düşük gerçekleşmesine karşın yatırım faaliyetlerinden yüksek gelir (1.208mn TL) kaydedilmesi etkili olmuştur. Şirket ilk çeyrekte 563,8mn TL net faaliyet zararı kaydetmiştir.

Şirketin satış gelirleri ilk çeyrekte bir önceki yılın aynı dönemine göre,  satış miktarındaki %26,8’lik gerileme ile %19,5 oranında azalarak 9,2 milyar TL’ye (ortalama beklenti 9,8 milyar TL idi) gerilemiştir. Satışların maliyeti ise aynı dönemde sadece %5,4 oranında azalmış ve buna bağlı olarak şirket 19,5mn TL brüt zarar (1Ç2022’de 1.675mn TL brüt kar) kaydetmiştir. Görece düşük kapasite kullanımı ve nafta fiyatlarındaki yüksek oynaklık karlılığı olumsuz etkilemiştir. Ayrıca stok geliri de ilk çeyrekte 7,2mn dolar ile 1Ç2022’deki 45,8mn doların oldukça altında gerçekleşmiş ve olumlu katkısı sınırlı olmuştur. Operasyonel giderler aynı dönemde %78,8 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 1Ç2023’de 1,9mn TL gelir (1Ç2022’de 237,9mn TL) kaydedilmiştir. Böylece 563,8mn TL faaliyet zararı oluşmuştur. Şirket ilk çeyrekte 243,1mn TL Faiz Amortisman Vergi Öncesi Zarar kaydetmiştir.

Diğer taraftan yatırım faaliyetlerinden net gelirler ise yatırım amaçlı gayrimenkuller değer artışı kaynaklı (1Ç2022’de 562,3mn TL, 1Ç2023’te 1.119,5mn TL değer artışı)  1Ç2022’deki 826,9mn TL’den 1Ç2023’de 1.208,3mn TL’ye yükselmiştir. Aynı dönemde 585,5mn TL net finansman gideri (1Ç2022 348,1) kaydedilmiştir. Böylece 59mn TL vergi öncesi net dönem karı oluşmuştur. 72mn TL’lik vergi geliriyle birlikte Şirket ilk çeyreği 154,7mn TL ana ortaklık net dönem karı ile kapamıştır.

Kaynak: Ziraat Yatırım