Petkim 2023 1. Çeyrek Bilanço Analizi / Gedik Yatırım – (9.05.2023)

1Ç23 Finansal Sonuçları

Endeksin Üzerinde Getiri
Fiyat (TL/hisse) 12,61
Hedef Fiyat(TL/hisse) 19,50
Potansiyel Getiri %55

Şirketin açıklanan son finansal sonuçları dönemine aittir. Bu sonuçlar itibariyle şirketin: Net satışları 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %3,3 artış göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre %19,5 düşüşle 9.2 milyar TL olmuştur. Şirket, 1. çeyrekte 243,1 milyon TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zararı elde etmiştir. Net karı 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %81,19 düşüş göstermiştir. Geçen yılın aynı çeyreğine göre net karı %91,2 düşüşle 154.7 milyon TL olmuştur. Net borcu 1. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %14,6 artışla 16.4 milyar TL olmuştur.

Sonuç: Şirket, 1Ç23’de 9.198 mn TL satış geliri (kons: 9.415 mn TL-Gedik: 9.019 mn TL), 243 mn TL faiz, vergi ve amortisman öncesi zarar ve +47 milyon TL düzeltilmiş FAVÖK (kons: 104 mn TL-Gedik: 99 mn TL) ve 155 mn TL net kar (kons: 16 mn TL-Gedik: -151 mn TL) açıklamıştır. 1Ç23’te nafta etilen makasındaki yukarı yönlü normalleşmeye rağmen, ana operasyonlardaki genel görünüm zayıftır. Petrokimya ürünlerine olan düşük talep, önceki çeyreklerde ürün fiyatlarında baskı oluşturmaya devam etmiş ancak nafta fiyatlarındaki artışa rağmen fiyatlardaki yukarı yönlü normalleşme, 1Ç23’ten itibaren marjları destekleyici unsur olabilir. 4Ç22’de ton başına 184 dolar olan nafta etilen makası, 1Ç23’te ton başına 275 dolara yükselmiştir (1Ç22: 493 dolar). Yukarı yönlü normalleşmeye rağmen nafta etilen makasının yıllık %44 daralması finansallar üzerindeki baskının devam ettiğini göstermektedir. Öte yandan, düzeltilmiş FAVÖK, ağırlıklı olarak enerji maliyetlerindeki artışa bağlı olarak hammadde fiyatları ile ürün fiyatları arasındaki makasın daralması nedeniyle yıllık bazda %97 (çeyreklik: -%75) daralma göstermiştir. Net finansal gelirler ve diğer gelirleri toplamı 625 milyon TL (1Ç22: 717 mn TL; 4Ç22: 249 mn TL) olmuştur. Ek olarak, şirket bu çeyrekte yalnızca 87 milyon TL ertelenmiş vergi geliri elde etmiştir. Böylelikle, net kar 1Ç23’te güçlü seviyedeki operasyonel olmayan kazançlara rağmen operasyonel zayıflık nedeniyle yıllık bazda %97 düşüşle 155 milyon TL’ye ulaştı (vergi öncesi kar: 59 milyon TL). Net borç çeyreklik olarak %15 yükselişle 16,4 milyar TL olmuştur. Finansal sonuçların hisse üzerindeki etkisini negatif olarak değerlendiriyoruz.

Kaynak: Gedik Yatırım