Petkim 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Ziraat Yatırım – (04.03.2020)

“Petkim’in 4Ç2019 Ana Ortaklık Net Dönem Karı 104mn TL ile Beklentilere Paralel…”

Öneri “EKLE”
Kapanış Fiyatı: 3,80 TL
Hedef Hisse Fiyatı : 4,60TL

Petkim’in 2019 yılının son çeyreğinde ana ortaklık net dönem karı 104mn TL ile piyasa beklentisi olan 102mn TL’ye paralel, bizim beklentimiz olan 129mn TL’nin ise altında gerçekleşmiştir. Tahminimizdeki sapmada yatırım faaliyetlerinden gelirlerin beklentimizden düşük gerçekleşmesi etkili olmuştur. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 43,8mn TL ana ortaklık net dönem zararı kaydetmişti. Petkim üretim kompleksinde yaklaşık olarak her 4 yılda bir yapılan büyük bakım, 4Ç2018’de karlılığı negatif etkilemişti.

Şirketin satış gelirleri 4Ç2019’da bir önceki yılın aynı dönemine göre %37,5 oranında artarak 2.794,8mn TL’ye yükselirken, maliyetlerdeki görece düşük artışa bağlı olarak brüt kar ise 59,1mn TL’den 331mn TL’ye yükselmiştir. Operasyonel giderler aynı dönemde %5 oranında artarken, diğer faaliyetlerden 4Ç2018’deki 89,4mn TL’lik gidere karşın 4Ç2019’da sadece 3,6mn TL gider kaydedilmiştir. Böylece faaliyet karı 220,9mn TL’ye yükselmiştir. 4Ç2018’de 131,8mn TL faaliyet zararı kaydedilmişti.

Şirket’in FAVÖK’ü de aynı dönemde 41,4mn TL’den 311,9mn TL’ye yükselmiştir. Her 4 yılda bir yapılan büyük bakım 2018 yılının son çeyreğinde yapılmış ve bu durum üretim ve karlılığa negatif etki etmişti.

Yatırım faaliyetlerinden 1,2mn TL gelir kaydedilirken, finansman tarafında 97,3mn TL net finansman gideri kaydedilmiştir. 29,3mn TL’lik vergi gideri sonrası ana ortaklık net dönem karı 104mn TL olarak gerçekleşmiştir.

Üçüncü çeyrekte başlayan etilen nafta marjındaki gerileme son çeyrekte de devam etmiştir. Kapasite kullanımı ise %105 ile yüksek seviyede gerçekleşmiştir.

Petkim’in hedef hisse fiyatını, beklentilerimizdeki değişiklikler bağlı olarak, iskonto oranındaki düşüşe karşın, 4,90TL’den 4,60TL’ye çekiyor ve daha önceki “AL” önerimizi “EKLE” olarak değiştiriyoruz.