Petkim 2019 12 Aylık Bilanço Analizi / Halk Yatırım – (02.03.2020)

4Ç19 Finansal Sonuçlar – Sınırlı Pozitif

AL
Hisse Fiyatı: 3,64 TL
Hedef Fiyat: 5,73 TL
Getiri Potansiyeli: %57

 Beklentiler ile uyumlu gerçekleşen net kar. Petkim yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 232,0 milyon TL’nin altında, ortalama piyasa beklentisi ile uyumlu 104,0 milyon TL net kar açıkladı. Beklentimizin altında gelen net karda, zayıf gelen operasyonel karlılık ve beklentimizin üzerinde gerçekleşen net finansman gideri etkili oldu.

 Satış gelirleri beklentilerin üzerinde. Son çeyrekte satış gelirleri, beklentimizin %2,7, ortalama piyasa beklentisinin %8,5 üzerinde, yıllık %37,5 artışla 2.795 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Yurt içi satış gelirleri yıllık %19,5 artarken, yurt dışı satış gelirleri %64,3 artış kaydetti. Birim ürün fiyatları yıllık %17,8 gerilerken, toplam satış hacmi baz etkisiyle yıllık %61,3 artışla 587 bin ton seviyesine yükseldi. 4Ç18’de ağır bakımlardan dolayı etilen tesislerindeki kapasite kullanım oranı %38 seviyesinde gerçekleşirken, satış hacmi yıllık %25,9 daralmıştı. 4Ç19’da üretimden satışlar yıllık %64,5, ticari ürün satışları yıllık %50,6 artış kaydetti.

 Beklentilerin üzerinde gelen operasyonel karlılık. FAVÖK yılın son çeyreğinde, beklentimiz olan 354,9 milyon TL’nin %17,0 altında, ortalama piyasa beklentisi olan 281,0 milyon TL’nin %4,8 üzerinde, yıllık bazda %610,6 artışla 294,4 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK marjı ise, yıllık 8,5 puan iyileşerek 4Ç19’da %10,5 seviyesinde gerçekleşti. Etilen-nafta makası yıllık bazda %19 gerilemesine rağmen etilen tesislerindeki ağır bakım kaynaklı oluşan baz etkisinden dolayı operasyonel karlılık marjında yıllık bazda artış görüldü.

 Finansman gideri net karı baskıladı. Operasyonel olmayan tarafta ise, geçen yılın aynı döneminin aksine 4Ç19’da 97,3 milyon TL seviyesinde gerçekleşen net finansman gideri ve artan efektif vergi oranı net karı baskıladı.

 Petkim için ‘AL’ tavsiyemizi sürdürüyoruz. Beklentiler ile uyumlu gelen net kara rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşen operasyonel kar rakamından dolayı sonuçların hisse performansına etkisinin sınırlı pozitif olabileceğini düşünüyoruz. Mevcut durumda, PETKM için 12-aylık hedef fiyatımız olan 5,73 TL’yi ve AL tavsiyemizi koruyoruz. Ancak, şirketin bugün düzenleyeceği telekonferans sonrasında gerektiği taktirde tahminlerimizi ve hedef fiyatımızı gözden geçirip güncelleme notu paylaşıyor olacağız.