Perakende Sektörü Raporu / Deniz Yatırım – (24.01.2023)

Perakende Sektörü (BIMAS TI – BIZIM TI – MGROS TI – SOKM TI)

Yüksek enflasyon, güçlü satış geliri

BIMAS
Mevcut Fiyat (TL) 137.10
Hedef Fiyat (TL) 208.60
Getiri Potansiyeli (%) 52%

BIZIM
Mevcut Fiyat (TL) 36.92
Hedef Fiyat (TL) 42.70
Getiri Potansiyeli (%) 16%

MGROS
Mevcut Fiyat (TL) 150.60
Hedef Fiyat (TL) 186.60
Getiri Potansiyeli (%) 24%

SOKM
Mevcut Fiyat (TL) 31.00
Hedef Fiyat (TL) 36.40
Getiri Potansiyeli (%) 17%

Güçlü seyreden gıda enflasyonu, öne çekilen tüketici talebi, fiyatlarda yaşanan hızlı yükseliş, özel markalı ürünlere olan talebin artması ve online kanallara olan ilginin yüksek seyretmesi nedeniyle perakende sektörü şirketlerini beğenmeye devam ediyoruz. BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS TI) için 12-aylık hedef fiyatımız 208,60 TL, Bizim Toptan (BIZIM TI) için 42,70 TL, Migros Ticaret (MGROS TI) için 186,60 TL ve Şok Marketler (SOKM TI) için ise 36,40 TL olup, dört hisse için de AL önerimizi sürdürüyoruz. Hedef fiyatlarımız sırasıyla %52, %16, %24 ve %17 getiri potansiyellerine işaret ediyor.

■ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında yıllık %64,3 artış göstermiştir. Gıda ve alkolsüz içecekler 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın Aralık ayına göre %77,87, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,87 ve 12 aylık ortalamalara göre %85,65 artış göstermiştir.

■ Covid-19 pandemisi ile birlikte önem kazanmaya başlayan e-ticaret, 2022 yılı içinde yerini oldukça sağlamlaştırdı. Büyümesi ciddi bir ivme kazanan online FMCG (gıda, içecek, kişisel bakım ve temizlik gibi market ürünleri) alışverişi, pandemi etkilerinin azaldığı, ekonomik endişelerin öne çıktığı günümüz Türkiyesi’nde artış trendine devam ediyor.

■ Artan enflasyon, indirim marketlerinin öz markalı ürünlerine olan talebin artması ve indirim marketlerin ulaşılabilir konumları bu marketlere olan ilgiyi artırmıştır.

■ BİM Birleşik Mağazalar’ı i) çift haneli trafik büyümesi ii) mağaza açılışlarındaki güçlü trend iii) kendi markalı ürünlerinin tercih edilmesi iv) yurt dışı operasyonları v) nakit toplama gücü vi) etkin maliyet yönetimi yapısı vii) temettü beklentisi dolayısıyla beğeniyoruz.

■ Bizim Toptan’ı i) çok kanallı satış, geniş müşteri ağı ve CRM uygulamaları ile Şirket’in başlattığı dijitalleşme atağı (ii) Seç Market soft-franchise model iii) kendi markalı ürünlerinin cirodaki artışı iv) coğrafi yaygınlığı vii) düzenleyici otoritenin sektör ile ilgili değerlendirmelerinden etkilenmiyor olması dolayısıyla beğeniyoruz.

■ Migros Ticaret’i i) çoklu kanal yetkinliği ii) online kanalların satışlara olan katkısının giderek artması iii) yüksek kurumsal yönetimi iv) uzun vadeli büyümeyi sağlamak için yeni iştiraklerle dönüşüm içinde olması v) nakit yaratma kapasitesindeki iyileşme vi) temettü beklentisi dolayısıyla beğeniyoruz.

■ Şok Marketler’i i) sürdürülebilir iş modeli sayesinde zorlu ekonomik koşullara uyum sağlayan yapısı ii) müşteri odaklı büyüme stratejisi iii) Cepte Şok ile online satışta var olması iv) öz markalı ürünlerine olan yüksek talep v) güçlü nakit pozisyonu vi) sahip olduğu cazip çarpanları dolayısıyla beğeniyoruz.

Perakende sektörüne dair son gelişmeler

■ Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Tüketici Fiyat Endeksi Aralık ayında yıllık %64,3 artış göstermiştir. Gıda ve Alkolsüz İçeceklerde ise değişim, 2022 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %1,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %77,87 ve 12 aylık ortalamalara göre %85,65 olarak gerçekleşti. Tüketici fiyat endeksi (2003=100) Kaynak: TÜİK 64.3% 77.9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Oca.11 Tem.11 Oca.12 Tem.12 Oca.13 Tem.13 Oca.14 Tem.14 Oca.15 Tem.15 Oca.16 Tem.16 Oca.17 Tem.17 Oca.18 Tem.18 Oca.19 Tem.19 Oca.20 Tem.20 Oca.21 Tem.21 Oca.22 Tem.22 TÜFE değişim Gıda ve alkolsüz içecekler TÜFE

■ Cari fiyatlarla perakende ciro (2015=100) 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %125,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %120,8, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %121,2, otomotiv yakıtı satışları ise %148,2 arttı.

■ Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi (2015=100) 2022 yılı Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,1 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları %5,7, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %17,7, otomotiv yakıtı satışları ise %3,9 arttı.

Bim Birleşik Mağazalar

BİM Birleşik Mağazalar, 2022 yılının ilk 9 ayına göre oldukça başarılı bir performans sergileyerek 2021 yılı aynı dönemine göre %104 net satış büyümesi yakalamış ve 102.323 milyon TL ciro elde etmiştir. 3Ç22 itibarıyla kendi markalı ürünlerin satışlar içinde payı %65’e ulaşırken, 209 yeni mağaza açılışı ile güçlü mağaza açılış trendi devam etmektedir.

4Ç22 tahminlerimiz. Tüketici tercihlerindeki değişim ve alım gücündeki değişimin etkisiyle pazar payını artıracağını düşündüğümüz Bim Birleşik Marketler için 42.958 milyon TL satış geliri tahmin ediyoruz. Personel maaşlarına yapılan iyileştirme ve enerji fiyatlarında yaşanan artışlar marjlar üzerinde baskı oluşturmaktadır. %8,2 FAVÖK marjı ile 3.502 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceği beklentisindeyiz.

Yıl sonu tahminlerimiz. 2021 yılını 70.527 milyon TL satış geliri ile tamamlayan Bim Birleşik Mağazalar’da; güçlü seyreden ve seyrini koruyacağını düşündüğümüz gıda enflasyonu ve öne çekilen tüketici talebiyle birlikte yüksek satış geliri büyümesinin devam etmesini beklerken, 2022 yılında 145.281 milyon TL satış geliri elde edeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyondaki yükseliş ile birim satış fiyatlarının 2021 yılına kıyasla daha yüksek olacağını değerlendiriyor ve bu çerçevede satış büyümesini %106 olarak yukarı yönde revize ediyoruz. Artan enerji, ulaşım ve personel giderlerinin marjlar üzerinde baskı yapmasını bekliyoruz. Bu paralelde, 2022 yılında 11.420 milyon TL FAVÖK elde edeceğini ve FAVÖK marjının %6,5 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılı net karına ilişkin beklentimiz ise 6.838 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Bizim Toptan

Bizim Toptan, 2022 yılının ilk 9 ayında oldukça başarılı bir performans sergileyerek 2021 yılı aynı dönemine göre %89,3 net satış büyümesi yakalamış ve 9.344 milyon TL ciro elde etmiştir. Çok kanallı satış stratejisine sahip olan Şirket, tüm müşteri gruplarında satışlarını artırmıştır.

Ürün tedarik sistemi iş ortaklığı modeli olan SEÇ Marketler, geçen yılın aynı dönemine göre %82,7 artışla 1.1 milyar TL satış geliri elde ederek güçlü büyümesini 2022 yılının ilk yarısında sürdürmüştür. Yılın üçüncü çeyreğinde franchise mağaza sayısı 2033’ten 2206’ya yükselmiştir.

4Ç22 tahminlerimiz. Seç Market iş modeliyle güçlü büyümesine devam edeceğini düşündüğümüz Bizim Toptan için 4.551 milyon TL satış geliri elde etmesini tahmin ediyoruz. %5 FAVÖK marjı ile 228 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceği beklentisindeyiz. Çeyrek net karına ilişkin beklentilerimiz ise 37 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonu tahminlerimiz. 2021 yılını 7.134 milyon TL satış geliri ile tamamlayan Bizim Toptan’da; güçlü seyreden ve seyrini koruyacağını düşündüğümüz gıda enflasyonu ve öne çekilen tüketici talebiyle birlikte yüksek satış geliri büyümesinin devam etmesini bekliyoruz. 2022 yılında 13.895 milyon TL satış geliri elde edeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyondaki yükseliş ile birim satış fiyatlarının 2021 yılına kıyasla daha yüksek olacağını değerlendiriyor ve bu çerçevede satış büyümesini %94 olarak yukarı yönde revize ediyoruz. Bu paralelde, 2022 yılında 562 milyon TL FAVÖK elde edeceğini ve FAVÖK marjının %4,0 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılı net karına ilişkin beklentimiz ise 129 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Migros Ticaret

Migros Ticaret, 2022 yılının ilk yarısında oldukça başarılı bir performans sergileyerek 2021 yılı aynı dönemine göre %93 net satış büyümesi yakalamış ve 50.054 milyon TL ciro elde etmiştir. Online satışların toplam satışlar içindeki payı 2Ç22 itibariyle %15,2 olarak belirtilmiştir (tütün ve alkol hariç). Migros Ticaret, 16 adet Migros, 10 adet Migros Jet ve 1 adet Macrocenter formatında toplam 27 satış mağazasını Eylül ayı içerisinde hizmete açmıştır. 30 Eylül 2022 itibariyle Şirket’in yurt içinde toplam mağaza sayısı 2.750’dir. Toplam net satış alanı 1 milyon 739 bin metrekareye ulaşmıştır.

Şirket, bu dönemde faaliyet gösterdiği lokasyonlarda elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj istasyonlarının işletilmesi ve şarj hizmetinin sunulması amacıyla, Migen Enerji’yi kurmuştur.

4Ç22 tahminlerimiz. Migros Ticaret için 23.532 milyon TL satış geliri elde etmesini tahmin ediyoruz. Enerji fiyatları ve yakıt fiyatlarının marjlarda baskı yaratması sonucu %8,0 FAVÖK marjı ile 1.885 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceğini tahmin ediyoruz. 4Ç22 net karına ilişkin beklentilerimiz ise 590 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonu tahminlerimiz. 2021 yılını 36.272 milyon TL satış geliri ile tamamlayan Migros Ticaret’te; güçlü seyreden ve seyrini koruyacağını düşündüğümüz gıda enflasyonu ve öne çekilen tüketici talebiyle birlikte yüksek satış geliri büyümesinin devam etmesini bekliyoruz. 2022 yılında 71.693 milyon TL satış geliri elde edeceğini düşünüyoruz. Enflasyondaki yükseliş ile birim satış fiyatlarının 2021 yılına kıyasla daha yüksek olacağını değerlendiriyor ve bu çerçevede satış büyümesini %98 olarak yukarı yönde revize ediyoruz. Artan enerji, ulaşım ve personel giderlerinin marjlar üzerinde baskı yapmasını bekliyoruz. Bu paralelde, 2022 yılında 5.975 milyon TL FAVÖK elde edeceğini ve FAVÖK marjının %8,3 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. 2022 yılı net karına ilişkin beklentimiz ise 1.755 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Şok Marketler

Şok Marketler, 2022 yılının ilk yarısında oldukça başarılı bir performans sergileyerek 2021 yılı aynı dönemine göre %78 net satış büyümesi yakalamış ve 23.545 milyon TL ciro elde etmiştir. Yıllar itibarıyla ortalama 1.000 yeni mağaza açılışı trendine sahip olan Şirket, Cepte Şok ile online satışlarda teslimat ücreti almadan var olmaktadır. 2022 yılının ilk 9 ayında 10.141 adet mağaza sayısına ulaşmıştır. Şirket, borçsuz yapısı ve güçlü nakit pozisyonu ile dikkat çekmektedir ve bu sayede maliyet yönetimini iyi yapabilmektedir. Müşteri talebine göre öz markalı ürünlerini öne çıkarmaktadır. Sürdürülebilir iş modeli sayesinde ise değişen ve gelişen ekonomik koşullara kolaylıkla uyum sağlamaktadır.

4Ç22 tahminlerimiz. Yılın ilk yarısına göre daha iyi performans göstermesini beklediğimiz Şok Marketler için 17.892 milyon TL satış geliri elde etmesini tahmin ediyoruz. Enerji fiyatları ve yakıt fiyatlarının marjlarda baskı yaratması sonucu %7,6 FAVÖK marjı ile 1.366 milyon TL FAVÖK gerçekleştireceğini değerlendiriyoruz. 4Ç22 net karına ilişkin beklentilerimiz ise 597 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

Yıl sonu tahminlerimiz: 2021 yılını 28.412 milyon TL satış geliri ile tamamlayan Şok Marketler’de; güçlü seyreden ve seyrini koruyacağını düşündüğümüz gıda enflasyonu ve öne çekilen tüketici talebiyle birlikte yüksek satış geliri büyümesinin devam etmesini bekliyoruz. 2022 yılına dair beklentilerimizi revize ediyor ve satış gelirleri tahminlerimizi 58.335 milyon TL’ye yükseltiyoruz. Enflasyondaki yükseliş ile birim satış fiyatlarının 2021 yılına kıyasla daha yüksek olacağını değerlendiriyor ve bu çerçevede satış büyümesini %106 olarak yukarı yönde revize ediyoruz. Artan enerji, ulaşım ve personel giderlerinin karlılık üzerinde baskı yaratmasını bekliyoruz. Bu paralelde, 2022 yılında 4.824 milyon TL FAVÖK elde edeceğini ve FAVÖK marjının %8,2 seviyesinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. 2022 yılı net karına ilişkin beklentimiz ise 2.403 milyon TL seviyesinde bulunuyor.

2022 Deniz Yatırım Strateji ve Araştırma çeyreklik tahminler

2022 şirket beklentileri

Potansiyel riskler

■ i) düzenleyici otoritenin sektör ile ilgili değerlendirmeleri ii) ulaşım ve personel giderlerinin artması iii) talepteki azalış başlıca risk unsurları konumunda bulunuyor.

Kaynak: Deniz Yatırım

Google Play'den ücretsiz indirin
SİZ DE BİNLERCE YATIRIMCI GİBİ PARA & BORSA MOBİL UYGULAMASINI ÜCRETSİZ İNDİREREK GÜNCEL PİYASA YORUMLARINA ULAŞMAK İÇİN HEMEN BURAYA TIKLAYIN

@ParaBorsaNet'i Twitter'da Takip Et!

ÖNEMLİ HABERLER VE GÜNCEL PİYASA YORUMLARINI KAÇIRMAMAK İÇİN BURAYA TIKLAYARAK HEMEN TWITTER'DA BİZİ TAKİP EDİN!