Pegasus 2023 4. Çeyrek Bilanço Analizi / İntegral Yatırım – (5.03.2024)

Pegasus Hava Taşımacılığı (PGSUS) 4Ç23’de net karı ortalama piyasa beklentisi olan 1,933 mn TL’nin oldukça üzerinde 11,861 mn TL olarak açıklandı.

Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 4.152 milyon TL bir önceki çeyrekte ise 7,719 mn TL net dönem karı elde etmişti. Net kar artışında yurt dışı destekli güçlü ciro büyümesi ve özellikle ertelenmiş vergi gelirinin etkili olduğunu izliyoruz. Ancak artan maliyetler ile birlikte hem brüt hem de FAVÖK marjında ciddi gerilemeler mevcut. 4Ç22 döneminde brüt kar marjı %27,40 iken bu çeyrekte %10,27 olarak gerçekleşti. Yine 4Ç22 döneminde FAVÖK marjı %31,78 iken bu çeyrekte %19,50 olarak gerçekleşti

Satış gelirleri yıllık bazda %48,7 artış gösterdi… 4Ç23 döneminde satış gelirleri, yıllık %48,7 artış göstererek 18,6 milyar TL’ye yükseldi. Bir önceki çeyreğe göre satış gelirleri %34 azaldı. Brüt kar yıllık %44,3 azalışla 1,9 milyar TL olurken, brüt kar marjı yıllık -17,1 puan azalışla %10,3 seviyesinde gerçekleşti.

FAVÖK 3,6 milyar TL oldu… FAVÖK yıllık bazda %9 azalış gösterirken, çeyreksel bazda %70,0 azalış gösterdi ve 3,6 milyar TL oldu. FAVÖK marjı da yıllık 12,3 puan azalışla %19,5 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki çeyrekte %42,9 FAVÖK marjı elde edilmişti.

12 Aylık Sonuçlar… 2023 yılının tamamına baktığımızda, şirketin satış gelirleri yıllık bazda %65,1 artışla 70,5 milyar TL’ye yükseldi. Brüt kar marjı -3,2 puan azalışla %23,8 seviyesinde, FAVÖK marjı 2,3 puan azalışla %30,7 seviyesinde gerçekleşti. FAVÖK yıllık bazda %53,4 artış gösterdi ve 21,6 milyar TL olarak hesaplandı.Bu sonuçlarla birlikte şirketin 12 aylık net dönem kari %194,5 artışla 20,9 milyar TL’ye yükseldi.

2024 Yılı Beklentileri… Şirket piyasa genelindeki ‘dengeli’ talep-kapasite arzı beklentisi 2024 yılı için yolcu birim gelirleri açısından yatay seyir sinyali verdiğini, yan gelir/misafir kaleminde ise 2024’de ‘orta-yüksek tek haneli büyüme’ bütçelenmiştir. 2024’de gider kalemlerinde özellikle personel giderlerinde artış yönlü baskının devam edeceği tahmin edilmektedir. Yıl toplamında yakıt-hariç CASK parametresinde orta-yüksek tek haneli artış gerçekleşeceğini öngörmekte ve 2024 için toplam AKK’de %10-%12 artış planlanmıştır. 2024’de global ölçekte ‘en yüksek FAVÖK marjına sahip’ havayolları arasında olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir.

Net borç pozisyonu artıyor… Şirketin net borç pozisyonu 2022 yılının aynı dönemine göre %76,2 artarken, bir önceki çeyreğe göre %32,3 artarak bu dönemde 84,9 milyar TL net borcu gerçekleşti. Net borç/FAVÖK rasyosu ise 3,9 seviyesinde gerçekleşti. 31 Aralık 2023 itibariyle şirketin 22,9 milyar TL döviz açığı bulunmaktadır.

Şirketin nakit değerleri arttı… Şirketin nakit değerleri 2022 yıl sonuna göre 5,5 milyar TL artarak 16,1 milyar TL oldu. İşletme faaliyetlerinden 20,2 milyar TL nakit girişi sağlandı. Yatırım faaliyetlerinden 11,0 milyar TL nakit çıkışı olurken finansman faaliyetlerinden 10,5 milyar TL nakit çıkışı oldu.

Değerlendirme… Şirket’in açıklanan sonuçlarını incelediğimizde artan maliyetler ile birlikte marjlarda gerilemeler mevcut. Beklenti üstü gelen karda enflasyon muhasebesinden kaynaklanan ertelenmiş vergi geliri etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde ikinci pist açılışı ve yüksek beklentili turizm sezonu takip edilecektir.

Kaynak: İntegral Yatırım